Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Svaly predlaktia a ruky

Anatómia ľudského tela - svalová sústava

brachioradialis       

Ramennovretený sval

(M. brachioradialis)
            upnutie: Suprakondylárny bočný hrebeň na ramennej kosti - humerus, Distálny rádius (vretenný - radiálny styloidný výbežok)
            cievy: vretenná - radiálna rekurentná tepna
            nervy: radiálny nerv
            pohyb: Ohýbanie predlaktia

PODROBNEJŠIE TU
   

Skupina ohýbačov (M. flexores):

flexor carpi radialis       

Vonkajší ohýbač zápästia

(M. flexor carpi radialis)
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), upínajuce sa na základy druhej a tretej metakarpálnej kosti
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie zápästia

PODROBNEJŠIE TU
palmaris longus       

Dlhý sval dlane

(M. palmaris longus) - zatváranie dlane
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), dlaňová aponeurosis
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie zápästia

PODROBNEJŠIE TU
flexor carpi ulnaris       

Vnútorný ohýbač zápästia

(M. flexor carpi ulnaris)
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), pisiform
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: svalové vetvy ulnárnych nervov
            pohyb: Ohýbanie zápästia

PODROBNEJŠIE TU
flexor digitorum superficialis       

Povrchový ohýbač prstov

(M. flexor digitorum superficialis) - ohyb prstov bez posledného článku
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), na časti vretennej kosti - radius a lakťovej kosti - ulna, falangy
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie prstov (predovšetkým proximálnych interphalangeálnych kĺbov)

PODROBNEJŠIE TU
flexor digitorum profundus       

Hlboký ohýbač prstov

(M. flexor digitorum profundus)
            upnutie: lakťová kosť - ulna, distálne falangy
            cievy: predné interosseous tepny
            nervy: stredné (predné interosseous) nervy, svalové vetvy ulnárneho nervu
            pohyb: Ohýbanie medzičlánkových kĺbov

PODROBNEJŠIE TU
   

Skupina naťahovačov (M. extensores):

   

Skupina povrchová:

extensor carpi radialis longus       

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia

(M. extensor carpi radialis longus)
            upnutie: bočný suprakondylárny chrbát na ramennej kosti - humerus, druhá metakarpálna kosť
            cievy: vretenná - radiálna tepna
            nervy: vretenný - radiálny nerv
            pohyb: Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch

PODROBNEJŠIE TU
extensor carpi radialis brevis       

Krátky vonkajší naťahovač zapästia

(M.extensor carpi radialis brevis)
            upnutie: ramenná kosť - humerus v prednej časti bočnej epikondyly (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), spodná časť tretej metakarpálnej kosti
            cievy: vretenná - radiálna tepna
            nervy: hlboké vetvy radiálneho, vretenného nervu
            pohyb: Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch

PODROBNEJŠIE TU
extensor digitorum       

Naťahovač prstov

(M. extensor digitorum)
            upnutie: bočná epikondyla (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), stredné a distálne falangy
            cievy:
            nervy: zadné interosseous nervy
            pohyb: Rozťahovanie prstov na rukách

PODROBNEJŠIE TU
extensor digiti minimi       

Naťahovač malíčka

(M.extensor digiti minimi)
            upnutie: predná časť bočnej epikondyly na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), na extensor expanziu, ktorá sa nachádza v spodnej časti proximálnych článov prsta, na jeho chrbtovej strane
            cievy: zadná interosseous tepna, ktorá pochádza zo spoločnej interosseous tepny, ulnárna - lakťová tepna
            nervy: zadné interosseous nervy (C7, 8)
            pohyb: Vystiera malíček vo všetkých kĺboch

PODROBNEJŠIE TU
extensor carpi ulnaris       

Vnútorný naťahovač zápästia

(M. extensor carpi ulnaris)
            upnutie: Spoločné šľachy vystieračov (bočná epikondyla), lakťová kosť - ulna, piata metakarpálna kosť
            cievy: lakťová - ulnárna tepna
            nervy: zadné interosseus nervy, vetvy z radiálneho - vretenného nervu
            pohyb: Rozširuje a priťahuje na zápästie

PODROBNEJŠIE TU
   

Skupina hĺbková:

abductor pollicis longus       

Dlhý odťahovač palca

(M. abductor pollicis longus)
            upnutie: lakťová kosť - ulna, radiálny - vretenný styloidný výbežok, prvá metakarpálna kosť
            cievy: Zadné interosseous tepny
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Abdukcia, vystieranie palca

PODROBNEJŠIE TU
extensor pollicis brevis       

Krátky naťahovač palca

(M. extensor pollicis brevis)
            upnutie: vretenná kosť - rádius, palec, proximálny článok prsta
            cievy: Zadné interosseous tepny
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Vystieranie palca v metakarpočlánkových kĺboch

PODROBNEJŠIE TU
extensor pollicis longus       

Dlhý naťahovač palca

(M. extensor pollicis longus)
            upnutie: laťová kosť - ulna, palec, distálny článok
            cievy:
            nervy: Zadné interosseous nervy (vetvenia z radiálneho - vretenného nervu)
            pohyb: Vystieranie palca (metakarpočlánkovo a medzičlánkovo)
            Dlhý naťahovač palca - Extensor pollicis longus - podrobnejšie (originálny text)  

extensor indicis       

Naťahovač ukazováka

(M. extensor indicis)
            upnutie: laťová kosť - ulna, ukazovák
            cievy:
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Vystiera ukazovák, zápästie

PODROBNEJŠIE TU
   

Vlastné svaly ruky:

-na dlaňovej strane ruky ležia krátke svaly viazané na kostru ruky –skupina palcová, malíčková, stredná
lumbricales ruka       

Červovité svaly

(M. lumbricales)
- štyri svaly, začínajú na prstoch a tiahnu sa až na hornú končatinu,
            upnutie: Flexor digitorum profundus, extenzor expanzia
            cievy: povrchový dlaňový oblúk, spoločná digitálna dlaňová tepna, hlboký dlaňový oblúk, chrbtové digitálne tepny
            nervy: 3. a 4. hlboké vetvy ulnárnych - lakťových nervov, 1. a 2. stredný nerv
            pohyb: Ohýbajú metakarpočlánkové kĺby, rozširujú medzičlánkové kĺby

PODROBNEJŠIE TU

Svaly:  ▸ Hlavy a tváre   ▸ Krku   ▸ Hornej končatiny - nadlaktia   ▸ Predlaktia a ruky   ▸ Chrbta   ▸ Hrudníka   ▸ Brucha   ▸ Dolnej končatiny - nadkolenia   ▸ Predkolenia - lýtka a chodidla

Výsledky Klientov

Ako darček k narodeninám - krajšia postava a ako bonus - mínus 25 kg

Ako darček k narodeninám - krajšia postava a ako bonus - mínus 25 kg

Bol pekný decembrový večer a pri prezeraní receptov na vianočné pečenie ma (zas) nadchla predstava aké by bolo fajn schudnúť „zopár“ kíl ale hlavne spevniť postavu a tak som plynule od receptov na vianočné koláče prešla na hľ...

Prečo som  začal cvičiť?

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...

Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

U mňa to začalo dávno. Tuším na výške, niekedy v 90. rokoch minulého storočia (dobre to znie, že...). Fitness a ja!Odmalička som bojovala s nadváhou. Vyrastala som v prostredí, kde nadváha bola akýmsi synonymom blahobytu a vzhľa...

Prešiel jeden rok ... Barborka

Prešiel jeden rok ... Barborka

Som naozaj šťastná, že som sa dostala až do stavu v akom som bola, keď som našla Lacka...úprimne. Myslím, že keby som mala o 15 kg menej, uchlácholila by som sa po stý krát v živote s nejakou super rýchlou diétou, ktorá by mi na ...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA