zmeňte svoju postavu - online tréner- vypracovanie jedálničkov, tréningových plánov

WEIDEROVE PRINCÍPY

Weiderove princípy pre techniku cvikov

 • princíp oklamania svalu - tzv. cheating


  Princíp cheatingu využíva na prekonanie mŕtveho bodu počas dráhy pohybu cviku miernu dopomoc vo forme zášvihu resp. mierného odrazenia bremena. Vytvorením takéhoto pohybového momentu sa záťaž prenesie záťaž cez najťažšie miesto cviku.

 • princíp pálenia svalu - tzv. burns (in memoriam Sonny Schmidt)


  Princíp burns spočíva vo vykonaní čiastkových rýchlych (po dráhe len niekoľko centimetrov) opakovaní na konci regulérnej série.

 • flushing - princíp prekrvenia svalov


  Princíp využívajúci maximálne prekrvenie svalu.

 • princíp negatívnych opakovaní (brzdiaca fáza cviku)


  Princíp využívajúci silnejšiu - negatívnu fázu cviku. Pri tejto fázy dokáže sval prekonať vyššie zaťaženie ako pri pozitívnej - aktívnej fázy cviku. Tento princíp umožňuje zapojiť oveľa viac svalových vlákien a svalových buniek v precvičovanom svale.

 • princíp vynútených opakovaní


  Princíp vynútených opakovaní využíva dopomoc tréningového partnera, ktorý dopomôže na konci série vykonať posledné opakovania s jeho dopomocou aj napriek vyčerpanosti a únave precvičovaných svalov.

 • princíp vrcholnej kontrakcie


  Princíp vrcholnej kontrakcie hovorí o statickom podržaní, maximálnom zmrštení a stlačení svalu na konci regulérnej série po dobu niekoľkých sekúnd.

 • princíp neúplného rozsahu pohybu


  Princíp neúplného rozsahu pohybu - podstata tréningového systému Power Factor Training (tréningu so silovým faktorom) napomáha maximálnemu preťaženiu svalu tým, že opakovania sa vykonávajú v neúplnom rozsahu pohybu. Princíp umožňuje použiť ťažšie hmotnosti a iniciuje k rastu oblasti, ktoré pri klasickom vykonávaní cviku a tréningu nie sú dostatočne stimulované. Platí aj na cvičenia s neúplnými pohybmi po zlyhaní svalu v plnom rozsahu pohybu.

 • princíp inštinktívneho tréningu


  Princíp inštinktívneho tréningu je možné uplatňovať vyspelými športovcami, princíp hovorí o ištinktívnom zostavení si jednotlivých cyklov, tréningov, suplementačných plánov, výživy a určiť si stupne intenzity, počty sérií a opakovaní.

 • princíp izolácie jednotlivých svalov


  Princíp umožňuje izoláciu jedného svalu (svalovej partie), čím rastie cielené zaťaženie pre danný sval. Využíva sa najmä pri cvičeniach na strojoch, kladkách resp. nautiloch.

 • princíp neprerušovaného napätia


  Princíp zapája všetky svalové vlákna, tým že opakovania danného cviku sú vykonávané pomaly a súvisle v krajných pozíciách cviku. Týmto vzniká neprerušované napätie vo svaloch.

 • princíp kvalitného tréningu


  Princíp pre skvalitňovanie treningu ako takého, tým že sa postupne zvyšuje počet opakovaní a zároveň znižuje dĺžka odpočinku medzi jednotlivými sériami a cvikmi.

Joe Weider, Larry Scott

Weiderove princípy pre zostavenie tréningovej jednotky

 • princíp jednoduchých sérií


  Princíp jednoduchých sérií spočíva v odcvičení niekoľkých sérií z každého cviku. Tým sa prekoná hranica adaptívneho stresu, čo má za následok podporenie svalového rastu.

 • princíp supersérií


  Princíp supersérií využíva striedanie cvikov na opačné (antagonistické) svalové partie bez prestávok medzi sériami.

 • princíp trisetov alebo trojsérií


  Princíp trisetov hovorí o vykonaní troch cvikov na jednu svalovú skupinu ihneď za sebou bez prestávok medzi sériami.

 • princíp gigantických sérií


  Princíp gigantických séhovorí o vykonaní štyroch až šiestich cvikov na jednu partiu bez prestávok medzi sériami.

 • princíp kombinovaných sérií


  Princíp kombinovaných sérií hovorí o precvičovaní dvoch cvikov na rovnakú svalovú skupinu bez prestávok medzi sériami.

 • princíp predunavenia svalov


  Princíp predunavenia svalov sa aplikuje na izolovaný, jednokĺbový cvik pred veľkým, viackĺbovým cvikom. Najmä z dôvodu prípravy tej ktorej svalovej partie a jej prislúchajúcich oúponov, šliach, kĺbov na ťažší, viackĺbový cvik.

 • princíp prednosti svalov


  Princíp prednosti svalov spočíva v precvičení najslabšej svalovej skupiny alebo zaostávajúcej partie na začiatku tréningu.

 • princíp pyramídy


  Princíp pyramídy spočíva v začatí cviku s ľahšou váhou a vyšším počtom opakovaní, ktoré postupne s narastajúcimi sériami klesajú a hmotnosť bremena, činky naopak stúpa.
  Takisto tento princíp sa uplatňuje pri opačnom postupe, čiže prvá séria je s nižším počtom opakovaní s ťažšou hotnosťou, postupne hmotnosť klesá a opakovania stúpajú.

 • princíp zostupných - zhadzovaných sérií


  Princíp zostupných dosiahnutí spočíva v okamžito znížení hmotnosti bremena, činky v bode keď dojde k zlyhaniu svalu s dannou hmotnosťou. Týmto princípom sa v sérii a cvičení pokračuje až do nasledujúceho zlyhania.

 • princíp vložených sérií


  Princíp vložených sérií hovorí o vkladaní sérií pre alé svalové partie medzi odpočinok edzi sériami určenými na veľké základé svalové partie. Vkladané série sa používajú taktiež na problematické alebo pomaly rastúce svalové skupiny.

 • princíp štiepených alebo intervalových sérií


  Princíp štiepených sérií spočíva v rozdelení jednej série na menšie jej časti s hmotnosťou bremena 80 – 90% maximálneho výkonu v cviku (platí pre maximálny výkon na 1 opakovanie) vykonáva sa po 2 až 3 regulérne, technicky čisté opakovania následne sa bremeno odloží a po krátkej pauze sa zopakuje - celkovo takýmto spôsobom 3 až 4 razy. Krátky oddych v štiepenej sérii stačí na obnovenie ATP (adenozíntrifosfátu - základný zdroj energie pre bunku), čo umožňuje vykonať viac opakovaní s ťažšou hmotnosťou bremena, činky.

Joe Weider, otec bodybuildingu

Weiderove princípy pre naplánovanie tréningových cyklov

 • princíp progresívneho preťaženia


  Princíp progresívneho preťaženia hovorí o zvyšovaní akýchkoľvek ukzovateľov (hmotnosť bremena, počet sérií alebo opakovaní, skrátenie času medzi sériami) tak, aby svaly boli nútené k rastu a tvrdšej práci ako boli zvyknuté.

 • princíp zmätenia svalov


  Princíp zmätenia svalov spočíva v zmarení adaptácie, prispôsobenia sa organizmu na určitý typ tréningu - stresu. Princíp zmätenia svalov hovorí o neustálej zmene cvikov, tréningových hmotností, sérií a opakovaní.

 • princíp eklektického tréningu


  Princíp eklektického tréningu spočíva vo výbere a spojení rozličných, často protichodných tréningových techník, či už silových spolu s objemovými a tvarovacími technikami.

 • princíp holistického tréningu


  Princíp holistického tréningu hovorí o využití pestrej zmesi sérií a opakovaní, použití rozličných tréningových hmotností, intenzity a frekvencie tréningu, pre dosiahnutie požadovaného rozvoja svalovej hmoty. Princíp využíva celostné pôsobenie na svalové partie.

 • princíp deleného tréningu alebo tzv. split systém


  Princíp deleného tréningu hovorí o rozdelení tréningového týždňa na precvičenie samostatnej hornej a samostatnej dolnej polovice tela. Týmto princípom telo dosahuje intenzívnejšie preťaženie a kvalitnejší rast.

 • princíp dvojitého (trojitého) rozdelenia tréningu


  Princíp dvojitého (trojitého) rozdelenia tréningu hovorí o rozdelení tréningu na 2 až 3 kratšie fázy. Týmto princípom sa cvičenec dokáže lepšie a cielenejšie sústrediť na jednotlivé fázy tréningu a pri každej jednotke vyvinúť čo najvyššiu možnú intenzitu tréningu.

 • princíp periodizácie tréningu


  Princíp periodizácie tréningu hovorí o rozdelení tréningového roku na menšie samostatné mezocykly. Jednotlivých mezocykly sú zamerané na obdobia zvyšovania sily, obdobia naberania svalovej hmoty, obdobia redukcie podkožného tuku. Periodizácia zabraňuje vzniku zranení a stagnácii.


VÝSLEDKY KLIENTOV

Ako darček k narodeninám - krajšia postava a ako bonus - mínus 25 kg Ako darček k narodeninám - krajšia postava a ako bonus - mínus 25 kg
Prečo som začal cvičiť? Prečo som začal cvičiť?
Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013) Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

VIAC FOTO-REFERENCIÍ - TU !


NAJNOVŠIE PRIDANÉ

Cvik - Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku
Cvik - Francúzsky tlak oboch  jednoručiek v ľahu Francúzsky tlak oboch jednoručiek v ľahu
Cvik - Tricepsová kladka zhora  jednoručne - podhmatom Tricepsová kladka zhora jednoručne - podhmatom