Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Vnútorný ohýbač zápästia

( M. flexor carpi ulnaris, Flexor carpi ulnaris muscle, Локтевой сгибатель запястья )

Vnútorný ohýbač zápästia

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), pisiform. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: lakťové - ulnárne tepny. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: svalové vetvy ulnárnych nervov. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Ohýbanie zápästia.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Hlboký ohýbač prstov  Hlboký ohýbač prstov (M. flexor digitorum profundus)
Krátky vonkajší naťahovač zapästia  Krátky vonkajší naťahovač zapästia (M.extensor carpi radialis brevis)
Povrchový ohýbač prstov  Povrchový ohýbač prstov (M. flexor digitorum superficialis)

Vnútorný ohýbač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU

Vnútorný ohýbač zápästia - flexor carpi ulnaris (FCU) je sval predlaktia, ktorý sa ohýba a addukuje v zápästnom kĺbe. Flexor carpi ulnaris má dve hlavy - humerálnu hlavu a ulnárnu hlavu. Hlava ramennej kosti (humeru) sa upína - začína z mediálneho epikondylu humeru prostredníctvom šľachy spoločného ohýbača. Hlava lakťovej kosti (ulny) sa upína - začína z mediálneho okraja olekranonu lakťovej kosti a horných dvoch tretín dorzálnej hranice lakťovej kosti aponeurózou. Medzi týmito dvoma hlavami prechádza lakťový nerv a lakťová tepna.  

Vnútorný ohýbač zápästia SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO

Flexor carpi ulnaris sa zasúva na pisiformný hák hamátu (cez pisohamátové väzivo) a predný povrch základne piatej metakarpu (cez pisometakarpálny väz). Flexor carpi ulnaris sa ohýba a addukuje v zápästnom kĺbe.

Vnútorný ohýbač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (DRUHÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (DRUHÁ VRSTVA)

Vnútorný ohýbač zápästia je inervovaný lakťovým nervom. Zodpovedajúce miechové nervy sú C8 a T1.

Vnútorný ohýbač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (TRETIA VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (TRETIA VRSTVA)

Šľachu flexor carpi ulnaris možno vidieť na prednej ploche distálneho predlaktia. Na distálnom predlaktí človeka, tesne pred zápästím, sú dve alebo tri šľachy. Šľacha flexor carpi ulnaris je z nich najstrednejšia (najbližšie k malíčku). Najlaterálnejšia je šľacha m. flexor carpi radialis a stredná, nie vždy prítomná, je šľacha dlhého svalu dlane.

Vnútorný ohýbač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU

Sval, ako všetky flexory predlaktia, možno posilniť cvikmi, ktoré odolávajú jeho ohybu - najmä klopenie podhmatom na zápästie s činkami. Tieto cvičenia sa používajú na prevenciu poranenia ulnárneho kolaterálneho väzu lakťového kĺbu. Sval môže byť zdvojený ako doplnkový flexor carpi ulnaris sval a je často sprevádzaný sprievodnými variantmi. Ulnárne zachytenie aponeurózou dvoch hláv m. flexor carpi ulnaris môže spôsobiť syndróm kubitálneho tunela.
   

Vnútorný ohýbač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (POVRCHOVÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (POVRCHOVÁ VRSTVA)

Vnútorný ohýbač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (HLBOKÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (HLBOKÁ VRSTVA)

Vnútorný ohýbač zápästia MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA KOSTIACH PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU - SCHÉMA
MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA KOSTIACH PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU - SCHÉMA

Vnútorný ohýbač zápästia SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)

Ako precvičiť Vnútorný ohýbač zápästia?


▸ Klopenie zápästiami s jednoručkami podhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s jednoručkami  podhmatom

Klopenie zápästiami s jednoručkami podhmatom - nádych: pri spúštaní - zrolovaní činiek smerom nadol, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž rolujete hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrc...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Klopenie zápästiami s veľkou činkou podhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s veľkou činkou  podhmatom

Klopenie zápästiami s veľkou činkou podhmatom - nádych: pri spúštaní - zrolovaní činky smerom nadol, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž rolujete hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vr...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALY PREDLAKTIA A RUKY

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA