zmeňte svoju postavu - online tréner- vypracovanie jedálničkov, tréningových plánov

Svalstvo dolnej končatiny - predkolenia, lýtka

Anatómia ľudského tela - svalová sústava

Zdroj: wikipedia
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

   

Predná skupina:

tibialis anterior       

Predný píšťalový sval

(M. tibialis anterior)
            upnutie: na kosti tíbia - píšťala, stredná klinová a prvá metatarzálná kosť na nohe
            cievy: predné tibiálne tepny
            nervy: hlboký fibulárny (peroneálny) nerv
            pohyb: Ohnutie a pootočenie nohy
            Predný píšťalový sval - Tibialis anterior - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
digitorum longus       

Dlhý naťahovač prstov

(M. extensor digitorum longus)
            upnutie: Bočný hrboľ na tíbii - píšťale a vrchná "¾" interosseous membrána, stredné a distálne články - falangy prstov chodidla
            cievy: predné tibiálne tepny
            nervy: peroneálny nerv
            pohyb: Roztiahutie prstov na nohe a ohnutie v členku
            Dlhý naťahovač prstov - Extensor digitorum longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor hallucis longus       

Dlhý naťahovač palca

(M. extensor hallucis longus)
            upnutie: Vychádza zo strednej časti kosti fibula - ihlica, dopredu na povrch a interosseous membránu, upína sa na chrbtovú stranu distálnych článkov palca na nohe
            cievy: predné tibiálne tepny
            nervy: peroneálny nerv
            pohyb: Vystiera palec na nohe a pomáha pri ohnutí nohy v členku.
            Dlhý naťahovač palca - Extensor hallucis longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Bočná skupina:

peronaeus       

Lýtkový sval

(M. peronaeus) - delí sa na dlhý a krátky lýtkový sval
            upnutie: kosť fibula - ihlica, upína sa na prvú metatarzálnu a strednú klinovú kosť
            cievy: fibulárne (peroneálne) tepny
            nervy: povrchové fibulárne (peroneálne) nervy
            pohyb: Plantárne ohnutie, obrátenie - everzia
            Lýtkový sval - Peronaeus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Zadná skupina:

   

hlboká vrstva:

tibialis posterior       

Zadný píšťalový sval

(M. tibialis posterior)
            upnutie: kosť tíbia - píšťala, kosť fibula - ihlica, loďkovitá kosť, stredná klinová kosť
            cievy: zadná tibiálna tepna
            nervy: tibiálny nerv
            pohyb: inverzia chodidla, plantárne ohnutie nohy v členku
            Zadný píšťalový sval - Tibialis posterior - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
flexor halucis longus       

Dlhý ohýbač palca

(M. flexor halucis longus)
            upnutie: kosť fibula - ihlica, zadný aspekt v hornej tretine, základ distálnych článkov prstov - falangov z halluxu
            cievy: peroneálna tepna (peroneálna vetva zadnej tibiálnej tepny)
            nervy: tibiálny nerv, S1 & S2 nervové korene
            pohyb: Ohnutie všetkých spojov na palci, plantárne ohnutie nohy v členku
            Dlhý ohýbač palca - Flexor halucis longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
flexor digitorum longus       

Dlhý ohýbač prstov

(M. flexor digitorum longus)
            upnutie: Zadná časť kosti tíbia - píšťala, základ distálnych článkov - falangov zo štyroch menších prstov na nohách
            cievy: zadná tibiálna tepna
            nervy: tibiálny nerv
            pohyb: Prvoradá funkcia svalu je ohýbanie prstov na nohe
            Dlhý ohýbač prstov - Flexor digitorum longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

povrchová vrstva:

      

Trojhlavý sval lýtka

(M. triceps surae) - skladá sa:
gastrocnemius       

1) Dvojhlavý sval lýtka

(M. gastrocnemius)
            upnutie: vyššie kĺbové plochy bočného hrboľa na stehenej kosti - femur a stredný hrboľ na stehenej kosti - femur, tendo calcaneus - šľacha upínajúca sa na pätu (Achillova šľacha) upína sa do stredo-zadnej časti päty - calcaneus
            cievy: surálne tepny
            nervy: tibiálny nerv z ischiatického, konkrétne nervové korene S1-S2
            pohyb: Plantárne ohnutie nohy, ohutie v kolene
            Dvojhlavý sval lýtka - Gastrocnemius - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
soleus       

2) Šikmý sval lýtka

(M. soleus)
            upnutie: kosť fibula - ihlica, stredná hrana kosti tíbia - píšťala (soleálna línia), šľacha upínajúca sa na pätu - tendo calcaneus
            cievy: surálne tepny
            nervy: tibiálne nervy, najmä nervové korene L5 - S2
            pohyb: Plantárne ohnutie
            Šikmý sval lýtka - Soleus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
-brušká týchto svalov prechádzajú do šlachy označenej ako achilova šľacha - upína sa na hrbol pätovej kosti,pohyb chodidla
Svaly nohy
 
      

Krátky naťahovač palca

(M. extensor hallucis brevis)
 
extensor digitorum brevis       

Krátky naťahovač prstov

(M. extensor digitorum brevis)
            upnutie: kosť päty - calcaneus, proximálna chrbtová oblasť stredných člákov prstov 2, 3 a 4 na nohe
            cievy: dorzálne chodidlové tepny
            nervy: hlboké peroneálne nervy
            pohyb: Rozťahuje prsty na nohách (2 až 4)
            Krátky naťahovač prstov - Extensor digitorum brevis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
-naťahujú prsty, palce,
-na chodidlovej strane ležia drobné svaly, ktoré sa upínajú na kostru nohy
interossei plantares       

Medzikostné chodidlové svaly

(mm. interossei plantares) - priťahujú 3.4.5. prst k druhému
            upnutie: metatarzálne kostičky, proximálne články prstov na nohe
            cievy:
            nervy: plantárny nerv
            pohyb: Odťahuje prsty
            Medzikostné chodidlové svaly - Interossei plantares - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
lumbricales noha       

Červovité svaly

(mm. lumbricales I.až IV)
            upnutie: Stredný okraj dlhého ohýbača šľachy, proximálne články prstov na nohe a vystierač šľachy na štvrtom bočnom prste
            cievy: stredné a bočné plantárne tepny
            nervy: stredné a bočné plantárne nervy (S3)
            pohyb: Ohýba meteatarzál-farangeal kĺby, vystiera prsty na nohe
            Červovité svaly - Lumbricales- podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Svaly:  ▸ Hlavy a tváre   ▸ Krku   ▸ Hornej končatiny - nadlaktia   ▸ Predlaktia a ruky   ▸ Chrbta   ▸ Hrudníka   ▸ Brucha   ▸ Dolnej končatiny - nadkolenia   ▸ Predkolenia - lýtka a chodidla

VÝSLEDKY KLIENTOV

Ako darček k narodeninám - krajšia postava a ako bonus - mínus 25 kg Ako darček k narodeninám - krajšia postava a ako bonus - mínus 25 kg
Prečo som  začal cvičiť? Prečo som začal cvičiť?
Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013) Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

VIAC FOTO-REFERENCIÍ - TU !


NAJNOVŠIE PRIDANÉ

Cvik - Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku
Cvik - Francúzsky tlak oboch   jednoručiek v ľahu Francúzsky tlak oboch jednoručiek v ľahu
Cvik - Tricepsová kladka zhora   jednoručne - podhmatom Tricepsová kladka zhora jednoručne - podhmatom