Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia

( M. extensor carpi radialis longus, Extensor carpi radialis longus muscle, Длинный лучевой разгибатель запястья )

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: bočný suprakondylárny chrbát na ramennej kosti - humerus, druhá metakarpálna kosť. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: vretenná - radiálna tepna. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: vretenný - radiálny nerv. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Krátky vonkajší naťahovač zapästia  Krátky vonkajší naťahovač zapästia (M.extensor carpi radialis brevis)
Ramennovretený sval  Ramennovretený sval (M. brachioradialis)

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (TRETIA VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (TRETIA VRSTVA)

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia - extensor carpi radialis longus je jedným z piatich hlavných svalov, ktoré riadia pohyby v zápästí. Tento sval je pomerne dlhý, upína sa na bočnej strane ramennej kosti a pripája sa k základni druhej metakarpálnej kosti (metakarpálny ukazovák).
Začína úponom z laterálneho suprakondylického hrebeňa ramennej kosti, z laterálneho intermuskulárneho septa a niekoľkými vláknami z laterálneho epikondylu humeru.  

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (DRUHÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (DRUHÁ VRSTVA)

Vlákna končia v hornej tretine predlaktia v plochej šľache, ktorá prebieha pozdĺž laterálnej hranice rádia, pod abductor pollicis longus a extensor pollicis brevis. Následne prechádza pod dorzálnym zápästným väzivom, kde leží v ryhe na zadnej strane rádiusu - vretennej kosti, ktorý je mu spoločný a extensor carpi radialis brevis, bezprostredne za výbežkom styloidey. Jeden z troch svalov skupiny radiálneho predlaktia, spočiatku leží vedľa brachioradialis, ale následne sa stáva väčšinou šľachou. Táto šľacha prechádza medzi brachioradialis a extensor carpi radialis brevis a pokračuje do druhého šľachového kompartmentu spolu s posledným svalom. Upína sa do dorzálnej plochy spodiny druhej záprstnej kosti na jej radiálnej strane.

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU

Extensor carpi radialis longus je extenzor zápästia, ktorý je inervovaný radiálnym nervom z miechových koreňov C6 a C7. Všetky ostatné veľké extenzory v povrchovej vrstve zadného kompartmentu (extensor digitorum, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi ulnaris a extensor digiti minimi) sú inervované zadnou medzikostnou vetvou radiálneho nervu.

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z BOKU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z BOKU

Ako už názov napovedá, tento sval je extenzor na zápästnom kĺbe a pohybuje sa pozdĺž radiálnej strany paže, takže bude abdukovať (radiálny abdukcia) aj ruku v zápästí. To znamená, že manipuluje
so zápästím tak, aby sa ruka pohybovala smerom k palcu (t.j. abdukcia – preč od strednej polohy ruky) a preč od palmárnej strany (t.j. extenzia – zväčšený uhol medzi dlaňou a prednou časťou ruky).

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (POVRCHOVÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (POVRCHOVÁ VRSTVA)

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)

Ako precvičiť Dlhý vonkajší naťahovač zápästia?


▸ Klopenie zápästiami s jednoručkami nadhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s jednoručkami  nadhmatom

Klopenie zápästiami s jednoručkami nadhmatom - nádych: pri spúštaní činiek smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž dvíhate hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Klopenie zápästiami s veľkou činkou nadhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s veľkou činkou  nadhmatom

Klopenie zápästiami s veľkou činkou nadhmatom - nádych: pri spúštaní činky smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž dvíhate hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajne...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj - wikipedia: wikipedia.org

SVALY PREDLAKTIA A RUKY

Výsledky Klientov

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som  začal cvičiť?

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...

Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

U mňa to začalo dávno. Tuším na výške, niekedy v 90. rokoch minulého storočia (dobre to znie, že...). Fitness a ja!Odmalička som bojovala s nadváhou. Vyrastala som v prostredí, kde nadváha bola akýmsi synonymom blahobytu a vzhľa...

Prešiel jeden rok ... Barborka

Prešiel jeden rok ... Barborka

Som naozaj šťastná, že som sa dostala až do stavu v akom som bola, keď som našla Lacka...úprimne. Myslím, že keby som mala o 15 kg menej, uchlácholila by som sa po stý krát v živote s nejakou super rýchlou diétou, ktorá by mi na ...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA