Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Krátky vonkajší naťahovač zapästia

( M.extensor carpi radialis brevis, Extensor carpi radialis brevis muscle, Короткий лучевой разгибатель запястья )

Krátky vonkajší naťahovač zapästia

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: ramenná kosť - humerus v prednej časti bočnej epikondyly (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), spodná časť tretej metakarpálnej kosti. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: vretenná - radiálna tepna. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: hlboké vetvy radiálneho, vretenného nervu. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia  Dlhý vonkajší naťahovač zápästia (M. extensor carpi radialis longus)
Naťahovač prstov  Naťahovač prstov (M. extensor digitorum)

Krátky vonkajší naťahovač zapästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z BOKU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z BOKU

V ľudskej anatómii je krátky vonkajší naťahovač zapästia - extensor carpi radialis brevis sval na predlaktí, ktorý slúži na natiahnutie a abdukciu zápästia. Je kratší a hrubší ako jeho rovnaký extensor carpi radialis longus, ktorý sa nachádza nad proximálnym koncom extensor carpi radialis brevis.

Krátky vonkajší naťahovač zapästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU

Začína úponom z laterálneho epikondylu ramennej kosti, šľachou naťahovača spoločného, z radiálneho kolaterálneho väzu lakťového kĺbu - zo silnej aponeurózy, ktorá pokrýva jej povrch a z medzisvalových priehradiek medzi ním a priľahlými svalmi. Vlákna končia približne v strede predlaktia vo forme plochej šľachy, ktorá je tesne spojená so šľachou extensor carpi radialis longus a sprevádza ju až k zápästiu. Prechádza pod abductor pollicis longus a extensor pollicis brevis, pod extensor retinaculum a upína sa do laterálnej dorzálnej plochy bázy tretej záprstnej kosti, pričom niekoľko vlákien sa vkladá do mediálneho dorzálneho povrchu druhej záprstnej kosti.

Krátky vonkajší naťahovač zapästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (POVRCHOVÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (POVRCHOVÁ VRSTVA)

Pod extenzorom retinaculum šľacha leží na zadnej strane vretennej kosti v plytkej drážke, na ulnárnej strane tej, v ktorej je uložená šľacha extensor carpi radialis longus, a je od nej oddelená slabým hrebeňom.

Krátky vonkajší naťahovač zapästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (HLBOKÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (HLBOKÁ VRSTVA)

Rovnako ako všetky svaly na zadnom predlaktí i krátky vonkajší naťahovač zapästia je zásobovaný vetvou radiálneho nervu.

Krátky vonkajší naťahovač zapästia SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)

Je to extenzor a abduktor ruky v zápästnom kĺbe. To znamená, že slúži na manipuláciu so zápästím, aby sa prsty vzdialili od dlane. Sval, rovnako ako všetky extenzory predlaktia, možno posilniť cvičením, ktoré odoláva jeho predĺženiu. 

Ako precvičiť Krátky vonkajší naťahovač zapästia?


▸ Klopenie zápästiami s jednoručkami nadhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s jednoručkami  nadhmatom

Klopenie zápästiami s jednoručkami nadhmatom - nádych: pri spúštaní činiek smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž dvíhate hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Klopenie zápästiami s veľkou činkou nadhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s veľkou činkou  nadhmatom

Klopenie zápästiami s veľkou činkou nadhmatom - nádych: pri spúštaní činky smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž dvíhate hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajne...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALY PREDLAKTIA A RUKY

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA