Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Vnútorný naťahovač zápästia

( M. extensor carpi ulnaris, Extensor carpi ulnaris muscle, Локтевой разгибатель запястья )

Vnútorný naťahovač zápästia

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: Spoločné šľachy vystieračov (bočná epikondyla), lakťová kosť - ulna, piata metakarpálna kosť. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: lakťová - ulnárna tepna. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: zadné interosseus nervy, vetvy z radiálneho - vretenného nervu. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Rozťahuje a priťahuje na zápästie.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Naťahovač prstov  Naťahovač prstov (M. extensor digitorum)
Hlboký ohýbač prstov  Hlboký ohýbač prstov (M. flexor digitorum profundus)
Vnútorný ohýbač zápästia  Vnútorný ohýbač zápästia (M. flexor carpi ulnaris)

Vnútorný naťahovač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (POVRCHOVÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU (POVRCHOVÁ VRSTVA)

V ľudskej anatómii je vnútorný naťahovač zápästia - extensor carpi ulnaris kostrový sval umiestnený na ulnárnej strane predlaktia. Extensor carpi ulnaris pôsobí na roztiahnutie a addukciu na karpe - zápästí z anatomickej polohy. Keďže ide o extenzorový sval, extenzor carpi ulnaris sa nachádza na zadnej strane predlaktia

Počiatočne sa upína z laterálneho epikondylu ramennej kosti - humeru a zadného okraja lakťovej kosti - ulny a prechádza cez predlaktie na ulnárnu (mediálnu) stranu, aby sa upol na spodinu 5. metakarpu.

Vnútorný naťahovač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - ZO ZADU

Vnútorný naťahovač zápästia - extensor carpi ulnaris rozširuje zápästie, ale keď pôsobí samostatne, nakláňa ruku smerom k ulnárnej strane. Svojim pokračujúcim pôsobením vystiera lakťový kĺb. Sval je menším extenzorom zápästia u mäsožravcov, ale stal sa flexorom u kopytníkov. V tomto prípade by to bolo opísané ako ulnaris lateralis. Napriek svojmu názvu je extensor carpi ulnaris inervovaný zadným medzikostným nervom (C7 a C8), pokračovaním hlbokej vetvy radiálneho nervu. Pri poranení zadnej šnúry brachiálneho plexu by ochrnul.
 

Vnútorný naťahovač zápästia SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)

Častým poranením extensor carpi ulnaris je tenisový lakeť. Niektoré príznaky poranenia extensor carpi ulnaris sú - bolesť pri podávaní rúk alebo pri stláčaní - uchopení predmetu. Bolesť sa zhoršuje, keď človek hýbe zápästím. Táto bolesť sa zintenzívňuje, pretože extensor carpi ulnaris má poranenie v blízkosti lakťovej oblasti a keď človek pohybuje pažou, sval sa sťahuje, čo spôsobuje, že sa pohybuje nad mediálnym epikondylom ramennej kosti - humeru. V dôsledku toho to spôsobuje podráždenie už existujúceho zranenia. Niektoré liečby tenisového lakťa sú - pracovná terapia, fyzikálna terapia, protizápalové lieky a odpočinok od aktivity, ktorá spôsobila zranenie. Podobné zranenie je mediálny lakeť, taktiež známy ako golfový lakeť.

Poranenie vnútorného naťahovača zápästia si na diagnostiku najčastejšie vyžaduje zobrazovacie vyšetrenie (CT, MRI, ultrazvuk). Po diagnostikovaní poranenia vnútorného naťahovača zápästia lekár zvolí spôsob liečby, ktorý závisí od závažnosti poranenia. Konzervatívna liečba obsahuje imobilizáciu a stabilizáciu postihnutého zápästia jeho umiestnením do sadry. Aby sa zabezpečilo, že sa zastaví všetok pohyb zápästia, môže byť potrebná sadra celého ramena. Trvanie imobilizácie závisí od uváženia ošetrujúceho lekára. Po skončení obdobia imobilizácie sa sadra odstráni a bude potrebná ďalšia analýza zranenia. Ak sa zranenie nezlepšilo konzervatívnymi liečebnými postupmi alebo ak bolo zranenie spočiatku príliš závažné na konzervatívnu liečbu, môžu byť potrebné invazívne postupy. Steroidné injekcie a chirurgické postupy sú najvýznamnejšími invazívnymi postupmi. Chirurgický zásah alebo rekonštrukcia vnútorného naťahovača zápästia sa často nevyžaduje, ale vážne zranenie vnútorného naťahovača zápästia môže spôsobiť, že tieto prístupy budú nevyhnutné.

Ako precvičiť Vnútorný naťahovač zápästia?


▸ Klopenie zápästiami s jednoručkami nadhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s jednoručkami  nadhmatom

Klopenie zápästiami s jednoručkami nadhmatom - nádych: pri spúštaní činiek smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž dvíhate hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Klopenie zápästiami s veľkou činkou nadhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s veľkou činkou  nadhmatom

Klopenie zápästiami s veľkou činkou nadhmatom - nádych: pri spúštaní činky smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž dvíhate hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajne...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALY PREDLAKTIA A RUKY

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA