Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Vonkajší ohýbač zápästia

( M. flexor carpi radialis, Flexor carpi radialis muscle, Лучевой сгибатель запястья )

Vonkajší ohýbač zápästia

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), upínajuce sa na základy druhej a tretej metakarpálnej kosti. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: lakťové - ulnárne tepny. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: stredný nerv. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Ohýbanie zápästia.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Povrchový ohýbač prstov  Povrchový ohýbač prstov (M. flexor digitorum superficialis)
Ramennovretený sval  Ramennovretený sval (M. brachioradialis)

Vonkajší ohýbač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU

V anatómii je flexor carpi radialis - vonkajší ohýbač zápästia sval ľudského predlaktia, ktorý pôsobí na ohýbanie a (radiálne) abdukciu ruky. Latinské carpus znamená zápästie, to znamená že vonkajší ohýbač zápästia - flexor carpi je flexor zápästia. Flexor carpi radialis je jedným zo štyroch svalov v povrchovej vrstve prednej časti predlaktia.  

Vonkajší ohýbač zápästia SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO

Tento sval sa upína z mediálneho epikondylu humeru - ramennej kosti ako súčasť šľachy spoločného ohýbača. Prebieha len laterálne od flexor digitorum superficialis a upína sa na prednú stranu bázy druhého metakarpu, má malé sklzy do tretieho metakarpu aj trapézovej tuberosity. Šľacha flexor carpi radialis je viditeľná na prednej ploche predlaktia, tesne proximálne k zápästiu, keď je zápästie ohnuté. Je to šľacha, ktorá je najlaterálnejšia, najbližšie k palcu.

Vonkajší ohýbač zápästia SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (DRUHÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (DRUHÁ VRSTVA)

Nervová sústava a zásobovanie krvou 

Ako väčšina flexorov predného kompartmentu predlaktia, vonkajší ohýbač zápästia je inervovaný stredným nervom, konkrétne axónmi z krčných nervových koreňov C6 a C7. Sval dostáva krv z ulnárnej tepny.

Vonkajší ohýbač zápästia SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)

Tréning 

Sval, ako všetky flexory predlaktia, možno posilniť cvikmi, ktoré odolávajú jeho ohybu. Známe sú Zottmanove zdvihy.

Ako precvičiť Vonkajší ohýbač zápästia?


▸ Klopenie zápästiami s jednoručkami podhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s jednoručkami  podhmatom

Klopenie zápästiami s jednoručkami podhmatom - nádych: pri spúštaní - zrolovaní činiek smerom nadol, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž rolujete hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrc...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Klopenie zápästiami s veľkou činkou podhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s veľkou činkou  podhmatom

Klopenie zápästiami s veľkou činkou podhmatom - nádych: pri spúštaní - zrolovaní činky smerom nadol, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž rolujete hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vr...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALY PREDLAKTIA A RUKY

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA