Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Dlhý sval dlane

( M. palmaris longus, Palmaris longus muscle, длинная ладонная мышца )

Dlhý sval dlane

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), dlaňová aponeurosis. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: lakťové - ulnárne tepny. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: stredný nerv. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Zatváranie dlane, ohýbanie zápästia.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Povrchový ohýbač prstov  Povrchový ohýbač prstov (M. flexor digitorum superficialis)
Vonkajší ohýbač zápästia  Vonkajší ohýbač zápästia (M. flexor carpi radialis)
Vnútorný ohýbač zápästia  Vnútorný ohýbač zápästia (M. flexor carpi ulnaris)

Dlhý sval dlane SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU

Dlhý sval dlane - palmaris longus je sval viditeľný ako malá šľacha nachádzajúca sa medzi flexor carpi radialis a flexor carpi ulnaris, hoci nie je vždy prítomný. Tento sval chýba asi u 14 percent populácie. Toto číslo sa však môže líšiť v afrických, ázijských a indiánskych populáciách. Absencia palmaris longus nemá vplyv na silu úchopu. Ak chýba palmaris longus má to za následok zníženú silu zovretia štvrtého a piateho prsta. Absencia svalu palmaris longus je bežnejšia u žien ako u mužov. Sval palmaris longus je možné vidieť dotykom vankúšikov štvrtého prsta a palca a pokrčením zápästia. Šľacha, ak je prítomná, bude viditeľná v strednej línii predného zápästia.

Dlhý sval dlane SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO

Palmaris longus je štíhly, predĺžený sval vretenovitého tvaru, ktorý leží na strednej strane m. flexor carpi radialis. Najširší je v strede a najužší pri proximálnom a distálnom úpone. Upína sa hlavne z mediálneho epikondylu humeru cez šľachu spoločného ohýbača. Pochádza tiež z priľahlých intermuskulárnych sept a z antebrachiálnej fascie. Končí štíhlou sploštenou šľachou, ktorá prechádza cez hornú časť flexorovej sietnice a napája sa do centrálnej časti flexorového retinakula a spodnej časti palmárnej aponeurózy.

Dlhý sval dlane SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (DRUHÁ VRSTVA)
SVALY PREDLAKTIA - PRAVÉHO - Z PREDU (DRUHÁ VRSTVA)

Nervová sústava 

Dlhý sval dlane - palmaris longus je inervovaný stredným nervom

Sval palmaris longus je variabilný sval. Najčastejšou variáciou je jeho absencia. Niekoľko štúdií in vivo a in vitro dokumentovalo prevalenciu alebo absenciu PL šľachy v rôznych etnických skupinách. U 5,524 % kaukazskej populácie (európskej a severoamerickej) a 4,626,6 % ázijskej populácie (čínskej, japonskej, indickej, tureckej, malajzijskej) bola hlásená absencia PL šľachy.

Dlhý sval dlane SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)
SVALY A FASCIE PREDLAKTIA - PRAVÉHO (PRIEČNY REZ NA ÚROVNI STREDU)

Existujú aj variácie súvisiace s jeho formou. Zhora môže byť šľachovitý a zospodu svalnatý, alebo môže byť svalnatý v strede so šľachou nad a pod. Takisto môže predstavovať dva svalové zväzky s centrálnou šľachou alebo nakoniec môže pozostávať výlučne zo šľachovitého pásu. Sval môže byť dvojitý alebo môže úplne chýbať. Boli pozorované sklzy pôvodu z koronoidného procesu. Bolo pozorované čiastočné alebo úplné zavedenie do fascie predlaktia, do šľachy m. flexor carpi ulnaris a pisiformnej kosti, do scaphoideum a do svalov malíčka.

Dlhý sval dlane je najpopulárnejší na použitie v šľachových štepoch na zápästie kvôli dĺžke a priemeru šľachy palmaris longus a skutočnosti, že ho možno použiť bez akýchkoľvek funkčných deformácií. Keď dôjde k pretrhnutiu šľachy v zápästí, šľacha palmaris longus môže byť odstránená z ohýbača retinakula a naštepená, aby nahradila prasknutú šľachu. Šľachy najčastejšie nahradené alebo doplnené šľachou palmaris longus pri pretrhnutí sú dlhé ohýbače prstov a šľacha flexor pollicis longus.
Samotný sval palmaris longus je slabým ohýbačom a neposkytuje žiadnu podstatnú ohýbaciu silu, ktorá by bránila pohybu v zápästí, ak by sa jeho šľacha prerezala a posunula inam. Palmaris longus môže prispievať a pomáhať pri abdukčných pohyboch palca. úkon potrebný na otvorenie ruky. Ak u jedinca nie je k dispozícii sval palmaris longus na odber, namiesto toho sa môže odobrať anatomicky homológny sval plantaris na nohe.

Syndróm karpálneho tunela a varianty palmaris longus 

Zo známych anatomických variantov palmaris longus môže byť zadné brucho palmaris longus lokalizované v karpálnom tuneli, čo spôsobuje symptómy syndrómu karpálneho tunela. Znalosť tejto variácie je dôležitá, aby sa predišlo zbytočnej operácii uvoľnenia karpálneho tunela, pri ktorej môže kompresia stredného nervu zostať nevyriešená v dôsledku prítomnosti tohto variantu palmaris longus  

Evolučná interpretácia neprítomnosti svalu je taká, že ľudia zdedili sval spoločným pôvodom a mnohé zvieratá, s ktorými majú ľudia spoločného predka (napríklad orangutan), sval stále aktívne využívajú. Blízki príbuzní primátov (napríklad šimpanz a gorila) sval tiež aktívne nevyužívajú, a preto vykazujú rovnakú variabilitu. Princíp spoločného pôvodu naznačuje, že v určitom štádiu naši predkovia aktívne využívali sval. Palcový aparát (a najmä svalová skupina thenar) sa potom začal vyvíjať v hominínovej vetve a následne sa palmaris longus stal zakrpateným. Keďže neexistuje žiadny zjavný evolučný tlak (pozitívny alebo negatívny) na sval, zostal do značnej miery neovplyvnený evolučnými procesmi.

Ako precvičiť Dlhý sval dlane?


▸ Klopenie zápästiami s jednoručkami podhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s jednoručkami  podhmatom

Klopenie zápästiami s jednoručkami podhmatom - nádych: pri spúštaní - zrolovaní činiek smerom nadol, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž rolujete hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrc...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Klopenie zápästiami s veľkou činkou podhmatom

Cvik - Klopenie zápästiami s veľkou činkou  podhmatom

Klopenie zápästiami s veľkou činkou podhmatom - nádych: pri spúštaní - zrolovaní činky smerom nadol, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž rolujete hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vr...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj - wikipedia: wikipedia.org

SVALY PREDLAKTIA A RUKY

Výsledky Klientov

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som  začal cvičiť?

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...

Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

U mňa to začalo dávno. Tuším na výške, niekedy v 90. rokoch minulého storočia (dobre to znie, že...). Fitness a ja!Odmalička som bojovala s nadváhou. Vyrastala som v prostredí, kde nadváha bola akýmsi synonymom blahobytu a vzhľa...

Prešiel jeden rok ... Barborka

Prešiel jeden rok ... Barborka

Som naozaj šťastná, že som sa dostala až do stavu v akom som bola, keď som našla Lacka...úprimne. Myslím, že keby som mala o 15 kg menej, uchlácholila by som sa po stý krát v živote s nejakou super rýchlou diétou, ktorá by mi na ...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA