Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Krátky naťahovač prstov

( M. extensor digitorum brevis, Extensor digitorum brevis muscle, Короткий разгибатель пальцев )

Krátky naťahovač prstov

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: kosť päty - calcaneus, proximálna chrbtová oblasť stredných člákov prstov 2, 3 a 4 na nohe. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: dorzálne chodidlové tepny
  • nervy: hlboké peroneálne nervy. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Rozťahuje prsty na nohách (2 až 4).


Krátky naťahovač prstov SVALY PREDKOLENIA A CHODIDLA - PRAVÉHO - Z PREDU
SVALY PREDKOLENIA A CHODIDLA - PRAVÉHO - Z PREDU

Krátky naťahovač prstov - extensor digitorum brevis je sval na hornom povrchu chodidla, ktorý pomáha vystierať prsty 24.

Krátky naťahovač prstov SVALY PREDKOLENIA A CHODIDLA - PRAVÉHO - Z BOKU
SVALY PREDKOLENIA A CHODIDLA - PRAVÉHO - Z BOKU

Krátky naťahovač prstov - extensor digitorum brevis sa počiatočne upína z prednej časti hornej a laterálnej plochy kalkanea (pred drážkou pre šľachu peroneus brevis), z medzikostného talokalkaneálneho väzu a stonky dolného extenzorového retinakula. Vlákna prechádzajú šikmo dopredu a mediálne cez dorzum chodidla a končia štyrmi šľachami. Stredná časť svalu, tiež známa ako extensor hallucis brevis končí šľachou, ktorá prechádza artériou dorsalis pedis a upína sa do dorzálneho povrchu základne proximálneho článku palca na nohe. Ďalšie tri šľachy sa upínajú do bočných strán šliach extensor digitorum longus pre druhý, tretí a štvrtý prst.

Krátky naťahovač prstov SVALY CHODIDLA - PRAVÉHO
SVALY CHODIDLA - PRAVÉHO

Nervová sústava 

Nervové zásobenie: laterálna terminálna vetva hlbokého peroneálneho nervu (hlboký fibulárny nerv) (proximálne ischiatické vetvy L4-L5, ale klinicky najrelevantnejšie L5 s herniou platničky L4/L5 spôsobujúcou léziu L5). Rovnaká inervácia extensor hallucis brevis.

Krátky naťahovač prstov - extensor digitorum brevis vystiera prvé štyri prsty v metatarzofalangeálnom kĺbe a pomáha pri vystieraní druhého, tretieho a štvrtého prsta v interfalangeálnom kĺbe. Piaty článok, ktorá nemá žiadne upmutie z extensor digitorum brevis, môže byť zdvihnutý iba dlhým extenzorom.

Zdroj

SVALY PREDKOLENIA - LÝTKA A CHODIDLA

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA