Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Stredný sedací sval

( M. gluteus medius, Gluteus medius, Средняя ягодичная мышца )

Stredný sedací sval

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: Sedací povrch ilium - časti panvovej kosti, umiestnený pod veľkým sedacím svalom, väčší trochanter zo stehennej kosti - femur. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: vyššie sedacie tepny. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: vyšší sedací nerv (L4, L5, S1 nervové korene). PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Abdukcia v bedrách, zabraňuje odtiahnutiu v bedrách. Stredné rotácie stehna.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Veľký sedací sval  Veľký sedací sval (M. gluteus maximus)
Vonkajší šikmý sval brucha  Vonkajší šikmý sval brucha (M. obliquus externus abdominis)
Vnútorný šikmý sval brucha  Vnútorný šikmý sval brucha (M. obliquus internus abdominis)

Stredný sedací sval SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z PREDU (PRIAMY SVAL STEHNA)
SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z PREDU (PRIAMY SVAL STEHNA)

Stredný sedací sval - gluteus medius, jeden z troch gluteálnych svalov, je široký, hrubý sval. Nachádza sa na vonkajšom povrchu panvy. Jeho zadnú tretinu pokrýva gluteus maximus, predné dve tretiny gluteálna aponeuróza, ktorá ho oddeľuje od povrchovej fascie a integumentu.

Stredný sedací sval MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA STEHENNEJ KOSTI - PRAVEJ - Z PREDU
MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA STEHENNEJ KOSTI - PRAVEJ - Z PREDU

Stredný sedací sval sa počiatočne upína na vonkajšom povrchu bedrovej kosti medzi hrebeňom bedrovej kosti a zadnou gluteálnou líniou hore a prednou gluteálnou líniou pod. Stredný sedací sval sa tiež upína z gluteálnej aponeurózy, ktorá pokrýva jeho vonkajší povrch. Vlákna svalu sa zbiehajú do silnej sploštenej šľachy, ktorá sa upína na bočný povrch veľkého trochanteru. Šľacha svalu sa upína do šikmého hrebeňa, ktorý prebieha smerom dole a dopredu na bočnom povrchu veľkého trochanteru.

Stredný sedací sval MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA STEHENNEJ KOSTI - PRAVEJ - ZO ZADU
MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA STEHENNEJ KOSTI - PRAVEJ - ZO ZADU

Burza oddeľuje šľachu svalu od povrchu trochanteru, po ktorom kĺže. Zadný okraj môže byť viac alebo menej tesne spojený s piriformis alebo niektoré vlákna končia na jeho šľache. Zadné vlákna gluteus medius sa sťahujú a vytvárajú extenziu bedra, laterálnu rotáciu a abdukciu. Počas chôdze zadné vlákna pomáhajú spomaliť vnútornú rotáciu stehennej kosti na konci švihovej fázy.  

Stredný sedací sval RELIÉF SVALOV DOLNEJ KONČATINY - PRAVEJ - ZO ZADU
RELIÉF SVALOV DOLNEJ KONČATINY - PRAVEJ - ZO ZADU

Funkcia stredného sedacieho svalu:

  • Predná časť pôsobiaca samostatne pomáha ohýbať a vnútorne otáčať bedro
  • Zadná časť, ktorá pôsobí samostatne, pomáha pri vystieraní a vonkajšej rotácii bedra
  • Predná a zadná časť spoločne abdukujú bedro a stabilizujú panvu v koronálnej rovine

Dysfunkcia gluteus medius alebo horného gluteálneho nervu môže byť potenciálne indikovaná pozitívnym Trendelenburgovým príznakom.

Stredný sedací sval SVALY A FASCIE PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - ZO ZADU
SVALY A FASCIE PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - ZO ZADU

Stredný sedací sval SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z BOKU
SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z BOKU

Stredný sedací sval SVALY PANVY - ZO ZADU
SVALY PANVY - ZO ZADU

Stredný sedací sval SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - ZO ZADU (HLBŠIA VRSTVA)
SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - ZO ZADU (HLBŠIA VRSTVA)

Stredný sedací sval MIESTA UPNUTÍ SVALOV NA PANVOVEJ KOSTI - PRAVEJ (VONKAJŠIA VRSTVA)
MIESTA UPNUTÍ SVALOV NA PANVOVEJ KOSTI - PRAVEJ (VONKAJŠIA VRSTVA)

Ako precvičiť Stredný sedací sval?


▸ ZANOŽOVANIE-UNOŽOVANIE V KĽAKU

Cvik - ZANOŽOVANIE-UNOŽOVANIE V KĽAKU

Zanožovanie-unožovanie v kľaku je cvik, ktorý vám pomôže spevniť a vyformovať sedacie svaly. Cvik môžte zaradiť do tréningu stehien alebo ako doplnkový cvik medzi sériami na iné svalové skupiny. V kľaku na kolenách, mierne prenest...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ ZANOŽOVANIE V STOJI NA ZADOK

Cvik - ZANOŽOVANIE V STOJI NA ZADOK

Zanožovanie v stoji je cvik, ktorý vám pomôže spevniť a tvarovať sedacie svaly. Cvik môžte zaradiť do tréningu stehien alebo ako doplnkový cvik medzi sériami na iné svalové skupiny.  Cvik začínajte cvičiť tak, že sa rukami uchop...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Zanožovanie v kľaku na lavičke na zadok

Cvik - Zanožovanie v kľaku na lavičke na zadok

Zanožovanie v kľaku na lavičke je cvik zameraný na precvičenie sedacích svalov, vhodný na tréning v domácich podmienkach. nádych: pri pohybe tela smerom nadol, výdych: pri dvíhaní sa nahor - pohyb proti gravitácii.- cvik vykonávajte ...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALSTVO DOLNEJ KONČATINY - NADKOLENIA

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA