Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Veľký bedrovostehenný sval

( M. psoas major, Psoas major muscle, Большая поясничная мышца )

Veľký bedrovostehenný sval

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: Priečne výbežky T12-L5 (12-sty hrudný až 5-ty driekový stavec) a bočné aspekty medzi nimi, v menšom trochantry stehennej kosti - femur. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: bedrová vetva iliolumbárnej tepny. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: Lumbárny plexus cez predný L2-L4 nerv
  • pohyb (funkcia svalu): Ohýba a otáča stehná do boku.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Bedrový sval  Bedrový sval (M. iliacus)

Veľký bedrovostehenný sval SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z PREDU (PRIAMY SVAL STEHNA)
SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z PREDU (PRIAMY SVAL STEHNA)

Veľký bedrovostehenný sval - m. psoas major je dlhý vretenovitý sval, ktorý sa nachádza v laterálnej bedrovej oblasti medzi chrbticou a okrajom dolnej panvy. Spája sa s bedrovým svalom a vytvára iliopsoas. Psoas major sa delí na povrchovú a hlbokú časť. Hlboká časť sa počiatočne upína z priečnych výbežkov bedrových stavcov L1L5. Povrchová časť sa počiatočne upína z bočných plôch posledného hrudného stavca, bedrových stavcov L1L4 a susedných medzistavcových platničiek. Lumbálny plexus leží medzi týmito dvoma vrstvami.  

Spoločne tvoria iliakálny sval a m. psoas major iliopsoas, ktorý je obklopený iliakálnou fasciou. Iliopsoas prechádza cez iliopubickú eminenciu cez svalovú lakunu k jej upnutiu na malý trochanter
stehennej kosti. Iliopektineálna burza oddeľuje šľachu m. iliopsoas od vonkajšieho povrchu puzdra bedrového kĺbu na úrovni iliopubickej eminencie. Iliakálna subtendinózna burza
leží medzi malým trochanterom a úponom iliopsoas.

Veľký bedrovostehenný sval SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z PREDU
SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z PREDU

Nervová sústava 

Inervácia veľkého bedrovostehenného svalu je cez predné vetvy nervov L1L3.
U menej ako 50 percent ľuďí je psoas major sprevádzaný malým psoas svalom. Jedna štúdia využívajúca údaje z pitvy zistila, že psoas major je podstatne hrubší u mužov afrického pôvodu ako u mužov belochov a že výskyt psoas minor je tiež etnicky odlišný, je prítomný u väčšiny bielych jedincov a chýba u väčšiny černošských jedincov.

Veľký bedrovostehenný sval MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA STEHENNEJ KOSTI - PRAVEJ - Z PREDU
MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA STEHENNEJ KOSTI - PRAVEJ - Z PREDU

Veľký bedrovostehenný sval spája hornú časť tela a dolnú časť tela, axiálne k apendikulárnej kostre, vnútornú k vonkajšej a chrbát k prednej časti. Ako súčasť iliopsoas, psoas major prispieva k flexii v bedrovom kĺbe. Na driekovej chrbtici jednostranná kontrakcia ohýba trup laterálne, zatiaľ čo obojstranná kontrakcia zdvihne trup z polohy na chrbte. Okrem toho pripojenie k malému trochanteru, ktorý sa nachádza na posteromediálnom aspekte femuru - stehennej kosti, spôsobuje laterálnu rotáciu a slabú addukciu bedra.
Tvorí súčasť skupiny svalov nazývaných ohýbače bedrového kĺbu, ktorých činnosťou je predovšetkým zdvíhanie hornej časti nohy smerom k telu, keď je telo fixované, alebo priťahovanie tela smerom k nohe, keď je noha fixovaná. Napríklad, keď vykonávate sed-ľah, pri ktorom sa trup (vrátane spodnej časti chrbta) vzďaľuje od zeme a smeruje k prednej časti nohy, ohýbače bedra (vrátane iliopsoas) ohýbajú chrbticu na panvu. Vďaka prednému úponu na stavcoch rotácia chrbtice natiahne psoas.

Veľký bedrovostehenný sval SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO (VNÚTORNÉ SVALY PANVY, PREDNÁ A STREDNÁ SKUPINA SVALOV STEHNA)
SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO (VNÚTORNÉ SVALY PANVY, PREDNÁ A STREDNÁ SKUPINA SVALOV STEHNA)

Napätie psoasu môže mať za následok kŕče alebo bolesti dolnej časti chrbta stláčaním bedrových platničiek. Hypertonický a zapálený psoas môže viesť k podráždeniu a zachyteniu ilioinguinálnych a iliohypogastrických nervov, čo vedie k pocitu tepla alebo vody stekajúcej po prednej časti stehna. Psoas je možné prehmatať pri aktívnej flexii bedra. Pozitívny test psoas kontraktúry a bolesť s palpáciou hlásené pacientom naznačujú klinický význam. Pri hlbokom pohmate je potrebné dávať pozor na okolie brušných orgánov, najmä hrubého čreva. Vzhľad vyčnievajúceho brucha môže vizuálne naznačovať hypertonický psoas, ktorý ťahá chrbticu dopredu a zároveň vytláča brušný obsah smerom von. Psoas leží posterolaterálne k lumbálnym sympatickým gangliám a hrot ihly často prechádza cez psoas major počas lumbálneho sympatického bloku. Genitofemorálny nerv je vytvorený v strednej časti m. psoas spojením vetiev z predných ramien nervových koreňov L1 a L2. Nerv potom smeruje dolu v psoasovom svale a nakoniec "prepichne" sval a vystupuje na prednom povrchu psoas distálne. Nerv potom prechádza retroperitoneom a klesá cez predný povrch psoas.

Veľký bedrovostehenný sval SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z BOKU (STREDNÁ VRSTVA)
SVALY PANVY A STEHNA - PRAVÉHO - Z BOKU (STREDNÁ VRSTVA)

Veľký bedrovostehenný sval MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA STEHENNEJ KOSTI - PRAVEJ - ZO ZADU
MIESTA UPÍNANÍ SVALOV NA STEHENNEJ KOSTI - PRAVEJ - ZO ZADU

Ako precvičiť Veľký bedrovostehenný sval?


▸ Unožovanie v sede na abduktory

Cvik - Unožovanie v sede  na abduktory

Unožovanie v sede na abduktory - nádych: pri spúšťaní záťaže - nohy smerom k sebe, výdych: pri pohybe nôh smerom od seba- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej polohe pri každom opakovaní vedome stlač...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALSTVO DOLNEJ KONČATINY - NADKOLENIA

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA