laco.lead1.eu

LACO.LEAD1.EU - OSOBNÝ TRÉNERProfil trénera

anatómia ľudského tela - svalová sústava(Zdroj: wikipedia)

Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

Svaly hrudníka


-odstupujú od rebier a upínajú sa na pletenec hornej končatiny
 
   

Pomocné dýchacie svaly:


 
pectoralis major       

Veľký prsný sval

(M. pectoralis major) - pokrýva hornú prednú časť hrudníka: 6 rebier,
Pripaženie spojené s vnútornou rotáciou ramena, vzpaženie. Musculus pectoralis major je pomocný dýchací sval.
            upnutie: Kľúčna hlava: upínanie sa na kľúčnu kosť: predná plocha v strednej polovici kľúčnej kosti. Hrudno-kostné snopce: predná plocha na hrudnej kosti (sternum), šesť rebrových chrupaviek a aponeurosis z vonkajšieho šikmého svalu. Intertuberkulárna plocha na ramennej kosti - humerus
            cievy: Prsná vetva hrudnoakromiálnej tepny
            nervy: bočné hrudné nervy a stredné prsné nervy Kľúčna hlava: C5 a C6 Hrudnokostné hlavy: C7, C8 a T1
            pohyb: Priťahuje ramennú kosť.
            Veľký prsný sval - Pectoralis major - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
pectoralis minor       

Malý prsný sval

(M. pectoralis minor) - je prekrytý veľkým prsným svalom, na 3-5 rebre, ťahá lopatku dopredu a nadol, pomocný dýchací sval
            upnutie: od tretieho po piate rebro, v blízkosti rebrových chrupaviek, stredný okraj a korakoidný výbežok na lopatke
            cievy: Prsná vetva hrudnoakromiálnej tepny
            nervy: Stredný prsný nerv (C8, T1)
            pohyb: Stabilizuje lopatku vpredu.
            Malý prsný sval - Pectoralis minor - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
serratus anterior       

Pílovitý predný sval

(M. serratus anterior) - pokrýva prvých 9 rebier, upaženie, predpaženie,
vzpaženie,pomocný dýchací sval( uplatňuje sa pri hrudnom, brušnom, bránicovom dýchaní)
            upnutie: mäsité svalové brušká, upínajúce sa od vonkajšieho povrchu horných 8, 9 rebier, rebrové aspekty strednej časti lopatky
            cievy: bočná hrudná tepna (horná časť), hrudnodorzálna tepna (spodná časť)
            nervy: dlhý hrudný nerv (korene brachiálny Plexus C5, 6, 7)
            pohyb: Stabilizuje lopatku, pomáha pri otočení nahor.
            Pílovitý predný sval - Serratus anterior - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Dýchacie svaly:


 
intercostales externi       

Medzirebrové svaly vonkajšie

(M. intercostales externi) - sú uložené len medzi kostenými časťami rebier, zdvíhajú rebrá a tým rozširujú hrudník- pomáhajú pri vdychu
            upnutie:
            cievy: medzirebrové tepny
            nervy: medzirebrové nervy
            pohyb: Vdýchnutie
            Medzirebrové svaly vonkajšie - Intercostales externi - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
intercostales interni       

Medzirebrové svaly vnútorné

(M. intercostales interni) - prebiehajú zhruba kolmo na smer medzirebrových snopcov vonkajších, pomáhajú pri poklese rebier - pri výdychu
            upnutie: rebrá - dolná hranica, rebrá - horná hranica
            cievy: medzirebrové tepny
            nervy: medzirebrové nervy
            pohyb: konštantné držanie rebier
            Medzirebrové svaly vnútorné - Intercostales interni - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
diaphragma       

Bránica

(Diaphragma) - plochý sval vyklenutý do hrudnej dutiny, je to prepážka medzi hrudnou a brušnou dutinou, stred bránice je šľachovitý, zhora naň prilieha srdce, dôležitý dýchací sval, pri vracaní, pôrode u mužou vidieť viac jeho prácu- prevláda dýchanie brušné (bráničné), u žien sú nápadnejšie pohyby hrudníka –dýchanie hrudné. U obidvoch pohlaví je však vždy dýchanie zmiešané i keď vždy s dôrazom na iných svaloch.
            Dýchacie svaly - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

anatómia ľudského tela - svalová sústava(Zdroj: wikipedia)

Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

Ako posilňovať tieto svaly ? Ukážky cvikov...
zásobník cvikov
Tlaky s jednoručkami hore hlavou
zásobník cvikov
Tlaky s jednoručkami na rovnej lavičke
zásobník cvikov
Tlaky s veľkou činkou dolu hlavou
zásobník cvikov
Tlaky s veľkou činkou hore hlavou
zásobník cvikov
Rozpažovanie s jednoručkami na fitlopte
zásobník cvikov
Klasické kliky na bosu
zásobník cvikov
Klasické kliky na zemi
zásobník cvikov
Stláčanie na stroji - peck-deck
zásobník cvikov
Rozpažovanie na šikmej lavičke hore hlavou
zásobník cvikov
Sťahovanie protismerných kladiek pred telom
zásobník cvikov
Tlaky s jednoručkami v ľahu na fitlopte
zásobník cvikov
Tlaky na rovnej lavičke - bench-press na multipresse
zásobník cvikov
Rozpažovanie na rovnej lavičke
zásobník cvikov
Tlaky hore hlavou na multipresse
zásobník cvikov
Tlaky dolu hlavou na multipresse
zásobník cvikov
Kliky na fitlopte
zásobník cvikov
Rozpažovanie na šikmej lavičke so spodnými kladkami
zásobník cvikov
Rolovanie s koliečkom dopredu
zásobník cvikov
Kliky s dvíhaním jednoručiek
zásobník cvikov
Kliky s prenášaním váhy do strán
zásobník cvikov
Tlaky s veľkou činkou na rovnej lavičke
zásobník cvikov
Tlaky s jednoručkami dolu hlavou
zásobník cvikov
Pull-over s jednoručkou
zásobník cvikov
Pull-over s kotúčom

výsledky klientovpremena Anka Chovanová
ako sa dostať do formy za 2 MESIACE pred dňom "D"
Anka Chovanová
premena Kristínka Máliková
rozlúčka s prebytočnými kilami po pôrode
Kristínka Máliková
premena Martin Kubiš
sadlo preč a zároveň nabrať svaly za mesiac ?
Martin Kubiš

VIAC

článkyVideogalérie z M. Slovenska v kulturistike - Košice, 15.4.2012
Videogalérie z M. Slovenska v kulturistike - Košice, 15.4.2012
16.4.2012
BMI - 3D kalkulačka
Body mass index - BMI - 3D kalkulačka
8.5.2012
Premeny postavy online formou - Radovan Macko
Premeny postavy online formou - Radovan Macko
21.5.2012
pokračovanie PRÍBEHU JARKY
Zaručené recepty na chudnutie do plaviek pokračovanie PRÍBEHU JARKY
24.5.2012

VIAC


ANATÓMIA

FÓRUM

partnerské weby


MB TECH s.r.o.


All rights reserved       © LEAD 1 - since 2009