laco.lead1.eu


Tvrdé syry

Blog slečny IWetky z Prešova - XIIII.

porovnanie kvality a cien v slovenských obchodných reťazcoch

Syry tvoria veľkú skupinu rozmanitých mliečnych výrobkov, ktoré môžeme rozdeliť podľa viacerých charakteristík.

Základné delenie:
Prírodné syry: syry vyrobené z mlieka tzv. sladkým zrážaním (syridlom), alebo kyslým zrážaním (kyselinou mliečnou, vzniknutou biologickým kysnutím mliečneho cukru a čiastočným uvoľnením srvátky).
Tavené syry: vyrobené z prírodných syrov, príp. iných mliečnych výrobkov (masla, smotany a pod.) alebo i ďalších potravinárskych výrobkov (zelenina, cereálie a pod.), pričom syr tvorí z celkového podielu najmenej 51%.
Syrové výrobky: výrobky vyrobené zo syrov a iných potravinárskych výrobkov, pričom syr tvorí z celkového podielu najmenej 51.
Srvátkové syry: vyrobené zo srvátky.

Podľa zretia syrov: Čerstvé syry a tvarohy: určené na konzumáciu krátko po výrobe, Zrejúce syry: konzumujú sa až po uplynutí minimálnej doby zretia, alebo až po skončení celej doby zretia.

Podľa konzistencie vyjadrenej ako obsah vody v beztukovej hmote syra: Extra tvrdý: menej ako 47%
Tvrdý: 47% – 55%
Polotvrdý: 55% – 62%
Polomäkký: 62% – 68%
Mäkký: najmenej 68%


Podľa obsahu tuku vyjadreného v sušine (t. v s. = tuk v sušine) v hmotnostných percentách: Vysokotučný: 60% a viac,
Plnotučný: 45% - 60%,
Stredne tučný (polotučný): 25% - 45%,
Nízkotučný: 10% - 25%,
Odtučnený: menej ako 10%.


tvrdý syr

My sme sa pozreli na ponuku odtučnených, nízkotučných a polotučných syrov (s t. v s. do 30%) v pultovom predaji celoslovenských obchodných reťazcoch – Billa, Hypernova, Kaufland a Tesco (Lidl nemá pultový predaj nemá, preto sme ho tentokrát obišli).
č. 1:

ĎUMBIER LIGHT – prírodný polotvrdý zrejúci odtučnený syr


syr dumbier
T. v s.: max 7%
Sušina: neuvedené
Bielkoviny: 35,4g/100g
Tuky: 3g/100g
Sacharidy: 3,5g/100g
☺100g pokryje 157% odporúčanej dennej dávky vápnika
Cena: 0,99€/100g (Hypernova)
č. 2:

PIERKO – prírodný polotvrdý zrejúci odtučnený syr


syr pierko
T. v s.: 7%
Sušina: 45%
Bielkoviny: 35g/100g
Tuky: 3g/100g
Sacharidy: 3g/100g
Cena:
0,89€/100g (Billa)
0,89€/100g (Hypernova)
1,83/100g (Tesco)
č. 3:

KLEOPATRA - prírodný polotvrdý zrejúci nízkotučný syr


syr kleopatra
T. v s.: 20%
Sušina: 50%
Bielkoviny: 33g/100g
Tuky: 13g/100g
Sacharidy: 1g/100g
Cena: 0,79 €
1,09€/100g (Billa)
0,85€/100g (Kaufland)
č. 4:

EMENTÁL BORYNA – prírodný polotvrdý zrejúci nízkotučný syr


boryna syr
T. v s.: 20%
Sušina: 55%
Bielkoviny: 31g/100g
Tuky: 9g/100g
Sacharidy: 3g/100g
Cena: 0,79 €
1,05€/100g (Billa)
1,05€/100g (Hypernova)
č. 5:

EIDAM – prírodný polotvrdý zrejúci polotučný syr


syr eidam
T. v s.: 30%
Sušina: 50%
Bielkoviny: 27g/100g
Tuky: 15,7g/100g
Sacharidy: 1,8g/100g
Cena: 0,59 €
1,05€/100g (Billa)
0,87€/100g (Hypernova)
č. 6:

LEERDAMMER LIGHTLIFE – prírodný tvrdý zrejúci polotučný syr


syr LEERDAMMER
T. v s.: 30%
Sušina: 52%
Bielkoviny: 30g/100g
Tuky: 17g/100g
Sacharidy: 0,5g/100g
Cena: 0,59 €
1,25€/100g (Billa)
1,19€/100g (Kaufland)
Naše hodnotenie zodpovedá poradiu vyššie uvedených syrov, teda: ĎUMBIER LIGHT, PIERKO, KLEOPATRA, EMENTÁL BORYNA, EIDAM, LEERDAMMER LIGHTLIFE.


Článok a prieskum robila: Iveta Vavreková, Prešov

Moji klienti

trener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
trener chudnutie
mínus 60 kilo -
Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok -
Barborka Tirčová

...VIAC

Partneri

MB TECH s.r.o.

                    

Strechy BB


Jak psát web

www . wallpaperbetter . com   sportviking . com . ua   www . thewomansworkoutcompany . com