Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

V „ZAJATÍ“ GÉNOV

Blog slečny IWetky z Prešova - V.

Sme nedokonalé indivíduá denne čítajúce o tom, že nedokonalosť je originálnosťou, ktorej by sme sa mali radovať. Skutočnosť je ale taká, že len 10 % z nás vníma svoju originálnu jedinečnosť, seba, pozitívne. Zvyšok bojuje a hľadá svoje krajšie JA, ktoré konfrontuje s modelom „ideálneho“ človeka – pekný, štíhly, úspešný človek majúci kariéru, rodinu ... Mnohí považujú za prekážku, ktorá ich delí od tejto ideálnosti (od vidiny ich spokojnosti a šťastia), postavu a životný štýl. Aj preto je paradoxné, že pri voľbe si skôr ako ZMENU zvolia VÝHOVORKU. Medzi najfrekventovanejšie z nich patria: oblinky máme v rodine; nemám pevnú vôľu; keby tak bolo viac času; scvrkli sa mi nohavice; asi znova menili číslovanie oblečenia; tá prekliata váha váži zle; ... Jednou z menej náročných ciest ako ospravedlniť svoj vzhľad, je hodenie viny na vlastnú genetickú výbavu. Poznáte to, že? Mali by ste ale vedieť, že len 5 % nadváhy a obezity je spôsobených výlučne génmi. Teda až 95 % z nás sa môže dopracovať k peknej postave vlastnými silami. Oblinková výhovorka spočívajúca v rodinnej guľatosti je tak naozaj len akýmsi hľadaním alibi pred sebou a pred okolím.

Obezita – člen rodiny?

Vybavte si obraz svojej rodiny pri nedeľnom obede. Za stolom sedíte vy a vedľa vás rodičia, partner, deti ... postupne si predávate polievkovú naberačku a nenápadne poškuľujete po hlavnom chode a zákusku, ktoré čakajú na kuchynskej linke. Tento obraz ale nie je úplný. Tíško, pekne v rohu, sedí pani, teta Nadváha(nenápadná, prefíkaná, nikdy nič nechce a nežiada). Táto teta je niečo ako čierna ovca rodiny, ktorej prítomnosťou ste sa nikdy nejako obzvlášť nezaoberali. Práve naopak. Jej prítomnosť ste dlhé roky prehliadali. Kým ale teta sedí v kúte, nič sa nedeje. O niečo horšia situácia nastane, keď jej dovolíte aby si k vám prisadla.

V „ZAJATÍ“  GÉNOV

Obraz rozmenený na drobné ...

Teta Nadváha v našom obraze je génom nadváhy a obezity. Je to gén, ktorý predstavuje vo väčšine prípadov len akúsi tendenciu. Existuje však aj niekoľko jeho vzácnych foriem, pri ktorých sa nadváha a obezita prejaví takmer určite. V tejto súvislosti rozlišuje genetika obezitu monogénnu a komplexnú. Prvá spomenutá, monogénna obezita, je do veľkej miery dedičnou, a preto k jej rozvinutiu stačí naozaj málo. Táto podoba tety Obezity sa však týka len 3 - 4% obéznych ľudí. Druhá, komplexná obezita, je o niečo zriedkavejšia. Táto podoba obezity vzniká v dôsledku genetického defektu, či abnormálie v chromozómoch. Väčšina bežne sa vyskytujúcej nadváhy však konkrétnu genetickú príčinu nemá. To aj napriek tomu, že sa na jej vzniku gény určitým spôsob podieľajú. Bodaj by nie. Veď dnes rozlišujeme viac ako 430 génov, ktoré hrajú určitú úlohu pri nadváhe. Niektoré z nich majú obsadenie v regulačných mechanizmoch - ovplyvňujú príjem potravy, pocit hladu a sýtosti, stravovacie návyky ... Iné získali rolu v oblasti kontroly a spracovania potravy v tráviacom trakte – ovplyvňujú tak vstrebávanie, spaľovanie živín, výdaj energie, ukladanie živín do energetických zásob...
Na základe toho by sme mohli o našej nenápadnej tete uvažovať ako o genetickej súčasti rodiny, ktorá sa prejaviť môže, ale nemusí. Ak sa prejaví naplno, akákoľvek familiárnosť končí a teta sa mení na chorobu. Jej rozvoj však nespočíva len v génoch. Oveľa väčší vplyv na jej rast má prostredie. Človek, originálny a jedinečný, teda dedí určitú dispozíciu pre vznik nadváhy a obezity, ale ďalej je to len na ňom samom a na jeho prostredí, v ktorom žije, či sa u neho obezita prejaví alebo nie. Ak si toto človek uvedomí, bude schopný vzniku obezity predchádzať, a to pomocou správneho životného štýlu, ktorý bude založený na zdravom stravovaní v spojení s pohybom.

Čo ale nazývame génom?

Gén je základnou jednotkou dedičnosti, ktorá určuje vlastnosti organizmu. Táto jednotka dáva telu pokyny s cieľom reagovať na zmeny, ktoré sa dejú v jeho okolí. Priamemu pôsobeniu génov na hmotnosť človeka sa venuje mnoho štúdií. Tie môžeme rozdeliť na dve základné kôpky. Prvá predstavuje skupinu, ktorá sa venuje porovnávaniu členov určitej rodiny. Tá je presvedčená o genetickej podmienenosti zmeny hmotnosti. Druhá výskumná skupina je zameraná na porovnávanie obéznych a neobéznych ľudí žijúcich v rovnakom prostredí. Ich štúdie tvrdia, že existujú varianty v niekoľkých génoch, ktoré môžu prispieť k obezite, ale len nepriamo. Tieto génové varianty podľa nich spôsobujú zvýšenie chuti k jedlu a tým k zvýšeniu príjmu potravy. Obe skupiny sú ale zhodné v názore, podľa ktorého samotné gény nedokážu spôsobiť nadváhu alebo obezitu u človeka, ktorý skombinuje dobrú životosprávu s dostatočným pohybom.

Takmer za všetko môže teda „gén prostredia“ ...

90 % ľudí drží diétu. Mohli by sme preto uvažovať aj nad tým, že to isté množstvo ľudí sa domnieva, že má nadváhu. Nie je tých ľudí ale nejako priveľa? Nadváha a s ňou spojená diéta je len následkom. Príčinou je náš spôsob života, ktorý často pasujeme prívlastkom: moderný. Ten je sprevádzaný dostupnosťou priam všetkého, a to kdekoľvek. Obrovským množstvom „čohokoľvek“ má však jedna strana na váhach o čosi navrch.
Predstavte si ... na jednej strane váh máme veľké množstvo chutnej, často ale vysoko kalorickej potravy a na druhej obmedzenú pohybovú aktivitu. Výsledok? Čo človek to iný ... Niekto je schopný udržať si primeranú rovnováhu medzi energetickým príjmom a výdajom (čo je základný predpoklad udržania si kontroly nad hmotnosťou), no iní s tým majú značné problémy. Trpia tzv. chronickou nerovnováhou, ktorá je založená na nadmernom energetickom príjme a súčasne nedostatočnej pohybovej aktivite. To následne automaticky vedie k nárastu hmotnosti. Inak povedané, nie všetci ľudia v našom modernom prostredí sa stanú obéznymi a rovnako ani všetci obézni nemajú rovnakú distribúciu telesného tuku. Tieto rozdiely v našich telíčkach sú spôsobené genetickou variabilitou medzi ľuďmi. A tým môžeme nadváhu a obezitu zaradiť medzi multifaktorové choroby, na ktorých rozvoji sa okrem génov vo veľkej miere podieľa prostredie.

PS: Opäť platí: rovnováha nadovšetko!

PS2: V riadkoch, ktoré ste si práve prečítali, som sa zamerala na nadváhu a obezitu v jej „čistej“ podobe. Odhliadala som teda od prípadov, v ktorých je tento stav spôsobený inou chorobou, liekmi a pod..

Iveta

články o tréningu

Články o ▸ tréningu | ▸ výžive | ▸ doplnkoch výživy | ▸ - rozhovory, blogy

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA