Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Pílovitý predný sval

( M. serratus anterior, Serratus anterior muscle, Передняя зубчатая мышца )

Pílovitý predný sval

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: mäsité svalové brušká, upínajúce sa od vonkajšieho povrchu horných 8, 9 rebier, rebrové aspekty strednej časti lopatky. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: bočná hrudná tepna (horná časť), hrudnodorzálna tepna (spodná časť). PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: dlhý hrudný nerv (korene brachiálny Plexus C5, 6, 7). PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Stabilizuje lopatku, pomáha pri otočení nahor. Pokrýva prvých 9 rebier, upaženie, predpaženie, vzpaženie,pomocný dýchací sval( uplatňuje sa pri hrudnom, brušnom, bránicovom dýchaní)

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Zadný pílovitý sval  Zadný pílovitý sval (M.serratus posterior)
Malý prsný sval  Malý prsný sval (M. pectoralis minor)
Podlopatkový sval  Podlopatkový sval (M.subscapularis)

Protiľahlý sval

Veľký rombický sval – veľký kosoštvorcový sval  Veľký rombický sval – veľký kosoštvorcový sval (M. rhomboideus major)
Pílovitý predný sval RELIÉF SVALSTVA TORZA Z PREDU
RELIÉF SVALSTVA TORZA Z PREDU

Predný pílovitý sval - serratus anterior je sval, ktorý sa upína na povrchu 1.8. rebra na boku hrudníka a zasahuje po celej prednej dĺžke mediálneho okraja lopatky. Serratus anterior pôsobí na ťahanie lopatky dopredu okolo hrudníka. Sval je pomenovaný z latinčiny: serrare = píliť, podľa tvaru, anterior = na prednej strane tela. Serratus anterior sa normálne upína deviatimi alebo desiatimi svalovými úponmi – vetvami buď z prvého do deviateho rebra alebo z prvéhoôsmeho rebra.

Pílovitý predný sval SVALY A FASCIE TORZA Z PREDU
SVALY A FASCIE TORZA Z PREDU

Sval je vložený pozdĺž mediálneho okraja lopatky medzi horný a dolný uhol spolu s úponami pozdĺž hrudných stavcov. Sval je rozdelený do troch pomenovaných častí v závislosti od ich bodov vloženia:

  • Serratus anterior superior je vložený blízko horného uhla.
  • Serratus anterior intermediálny je vložený pozdĺž mediálneho okraja.
  • Serratus anterior inferior je vložený blízko dolného uhla.Pílovitý predný sval RELIÉF SVALOV TORZA Z BOKU
RELIÉF SVALOV TORZA Z BOKU

Serratus anterior leží hlboko k subscapularis, od ktorého je oddelený subscapularis (supraserratus) burzou. Od rebra je oddelený lopatko-torakálnou (infraserratus) burzou. Predný pílovitý sval je inervovaný dlhým hrudným nervom, vetvou brachiálneho plexu. Dlhý hrudný nerv sa pohybuje inferiorne na povrchu predného pílovitého svalu.  

Pílovitý predný sval SVALY TORZA Z PRAVA (POVRCHOVÉ SVALY)
SVALY TORZA Z PRAVA (POVRCHOVÉ SVALY)

Všetky tri vyššie opísané časti ťahajú lopatku dopredu okolo hrudníka, čo je nevyhnutné pre anteverziu paže. Sval ako taký je antagonistom kosoštvorcovým svalom. Keď však spodná a horná časť
pôsobia spolu, udržujú lopatku pritlačenú k hrudníku spolu s kosoštvorcovými svalmi, a preto tieto časti tiež pôsobia ako synergisti s kosoštvorcovými svalmi. Spodná časť môže ťahať dolný koniec
lopatky laterálne a dopredu a tým otáčať lopatku, aby bolo možné zdvihnúť rameno. Okrem toho môžu všetky tri časti zdvihnúť rebrá, keď je ramenný pletenec fixovaný, a tak napomáhať dýchaniu.

Pílovitý predný sval SVALY TORZA Z PRAVA (LOPATKA ODDIALENÁ VZAD)
SVALY TORZA Z PRAVA (LOPATKA ODDIALENÁ VZAD)

Predný pílovitý sval sa príležitostne nazýva „veľký švihový sval“ alebo „boxerský sval“, pretože je do značnej miery zodpovedný za natiahnutie lopatky – to znamená ťahanie lopatky dopredu a okolo hrudného koša, ku ktorému dochádza, keď niekto hodí úder. Predný pílovitý sval tiež hrá dôležitú úlohu pri rotácii lopatky smerom nahor, napríklad pri zdvíhaní závažia nad hlavou. Vykonáva to synchronizovane s hornými a dolnými vláknami trapézuDlhý hrudný nerv, ktorý zásobuje serratus anterior, je zraniteľný počas určitých typov operácií (napríklad pri odstraňovaní lymfatických uzlín z podpazušia pre rakovinu prsníka).

Pílovitý predný sval MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV TORZA
MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV TORZA

Pílovitý predný sval SVALY TORZA Z PREDU
SVALY TORZA Z PREDU

Svaly ramena možno rozdeliť do troch topografických jednotiek: skapulohumerálna, axiohumerálna a axioskapulárna skupina. Serratus anterior tvorí časť druhej skupiny spolu s rhomboid major, rhomboid minor, levator scapulae a trapezius. Trapézový sval sa vyvinul oddelene, ale ďalšie tri svaly v tejto skupine sa vyvinuli z prvých ôsmich alebo desiatich rebier a priečnych výbežkov krčných stavcov (homológnych s rebrami).

Funkčné nároky vyústili do evolúcie jednotlivých svalov z bazálnej jednotky tvorenej serratus anterior. V primitívnych formách života je hlavnou funkciou axioskapulárnej skupiny kontrolovať pohyby vertebrálneho okraja lopatky. Vlákna zaoberajúce sa dorzálnym pohybom lopatky sa vyvinuli do kosoštvorcových, tie s ventrálnym pohybom do serratus anterior a tie s kraniálnymi. Evolúcia samotného predného pílovitého svalu viedla k zoskupeniu jeho distálnych a proximálnych vlákien, zmenšeniu veľkosti jeho medziľahlých vlákien a vloženiu jeho dominantných horných a dolných častí do horných a dolných uhlov lopatky.
U primátov je hrudný kôš široký a lopatka je otočená na svoju zadnú stranu tak, aby dutina glenoidu smerovala laterálne. Kľúčna kosť sa navyše stará o mediálne sily.

 

Pílovitý predný sval SVALY TORZA Z PREDU (HLBOKÉ SVALY)
SVALY TORZA Z PREDU (HLBOKÉ SVALY)

Pílovitý predný sval MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV TORZA (SCHÉMA)
MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV TORZA (SCHÉMA)

Ako precvičiť Pílovitý predný sval?


▸ Kliky na predné pílovité svaly

Cvik - Kliky na predné   pílovité svaly

Zaujmite pozíciu v kliku, nohy sú naširoko, ruky tiež široko od seba - prsty na rukách musia byť zapreté proti pevnému bodu (stena, konštrukcia a pod.). Zadok tlačte vysoko hore - telo smerom dozadu. Plynule spravte klik tak, že smer kli...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Pull-over s kotúčom

Cvik - Pull-over  s kotúčom

Pull-over s kotúčom - nádych: pri spúštaní záťaže smerom nadol - dôležitý je úplný a hlboký nádych, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž dvíhate hore - taktiež, úplný výdych- cvik vykonávajte v pl...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Sťahovanie protismerných kladiek pred telom

Cvik - Sťahovanie protismerných kladiek  pred telom

Sťahovanie protismerných kladiek pred telom - nádych: pri roztiahnutí rúk od seba, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď paže stláčate k sebe- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej poloh...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALY HRUDNÍKA

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA