Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Dvojhlavý ramenný sval

( M. biceps brachii, biceps muscle, двуглавая мышца )

Dvojhlavý ramenný sval

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: krátka hlava: korakoidný výbežok na lopatke. dlhej hlavy: supraglenoidný výčnelok, upínacie plochy na vretennej kosti - rádiuse. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: brachiálna tepna. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: musculocutaneous nerv, (C5–C7). PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Ohýba ruku v lakti, supinuje predlaktia

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Hlboký sval paže  Hlboký sval paže (M. brachialis)
Zobákovo-ramenný sval  Zobákovo-ramenný sval (M. coracobrachialis)
Ramennovretený sval  Ramennovretený sval (M. brachioradialis)

Protiľahlý sval

Trojhlavý ramenný sval  Trojhlavý ramenný sval (M. triceps brachii)
Dvojhlavý ramenný sval RELIÉF SVALOV HORNEJ KONČATINY - PRAVEJ.
RELIÉF SVALOV HORNEJ KONČATINY - PRAVEJ.

Biceps alebo biceps brachii (lat. musculus biceps brachii, "dvojhlavý sval ramena") je veľký sval, ktorý leží na prednej časti nadlaktia medzi ramenom a lakťom. (M. biceps brachii) - má dve hlavy
(dva snopce), nachádza sa na prednej strane ramennej kosti.
Obe hlavy svalu sa upínajú z lopatky a spájajú sa, aby vytvorili jediné svalové brucho, ktoré je pripevnené k predlaktiu. Zatiaľ čo biceps pretína ramenný aj lakťový kĺb, jeho hlavná funkcia je v
lakti, kde ohýba predlaktie a supinuje predlaktie. 

Biceps je jedným z troch svalov v prednom oddelení nadlaktia spolu s brachialisovým svalom a coracobrachialisovým svalom, s ktorým má biceps spoločné nervové zásobenie. Bicepsový sval má dve hlavy,
krátku hlavu a dlhú hlavu, ktoré sa rozlišujú podľa ich pôvodu v korakoidnom výbežku a supraglenoidálnom tuberkule lopatky. Od svojho úponu na glenoide zostáva dlhá hlava šľachovitá,
keď prechádza cez ramenný kĺb a cez intertuberkulárnu ryhu ramennej kosti. Šľacha krátkej hlavy, ktorá sa rozprestiera od svojho začiatku na coracoide, prebieha priľahlo k šľache coracobrachialis ako
spojovacia šľacha. Na rozdiel od ostatných svalov v prednej časti ramena, bicepsový sval prechádza cez dva kĺby, ramenný kĺb a lakťový kĺb.

Dvojhlavý ramenný sval OBLASŤ HORNEJ KONČATINY
OBLASŤ HORNEJ KONČATINY

Obe hlavy bicepsu sa spájajú v strednej časti ramena a vytvárajú jednu svalovú hmotu zvyčajne blízko úponu deltového svalu, aby vytvorili spoločné svalové brucho,
hoci niekoľko anatomických štúdií preukázalo, že svalové brušká zostávajú oddelenými štruktúrami bez splývajúcich vlákien. Keď sa sval rozširuje distálne, obe hlavy
sa otáčajú o 90 stupňov zvonku pred upnutím na radiálny tuberositas. Krátka hlava sa upína distálne na tuberositas, zatiaľ čo dlhá hlava sa upína proximálne bližšie k vrcholu tuberosity.
Bicipitálna aponeuróza, tiež nazývaná lacertus fibrosus, je hrubý fasciálny pás, ktorý sa organizuje blízko muskulotendinózneho spojenia bicepsu a vyžaruje a
upína sa do ulnárnej časti antebrachiálnej fascie. 

Šľacha, ktorá sa upína na radiálny tuberositas, je čiastočne alebo úplne obklopená burzou, bicipitoradiálnou burzou, ktorá zabezpečuje pohyb bez trenia medzi šľachou bicepsu a
proximálnym rádiom pri pronácii a supinácii predlaktia. Dva svaly ležia pod biceps brachii. Ide o coracobrachialisový sval, ktorý sa podobne ako biceps pripája ku korakoidnému výbežku lopatky a
brachialisový sval, ktorý sa pripája k lakťovej kosti a pozdĺž strednej časti ramennej kosti. Okrem toho, brachioradialisový sval prilieha k bicepsu a tiež sa vkladá na vretennú kosť,
aj keď vzdialenejšie.

Tradične popisovaný ako dvojhlavý sval, biceps brachii je jedným z najvariabilnejších svalov ľudského tela a v 10 % prípadov má tretiu hlavu vychádzajúcu z ramennej kosti (normálna variácia) –
najčastejšie v blízkosti úponu coracobrachialis. a spojenie krátkej hlavy – ale v ojedinelých prípadoch boli zaznamenané štyri, päť a dokonca sedem nadpočetných hláv.
Distálne šľachy bicepsu sú úplne oddelené v 40 % a rozdvojené v 25 % prípadov.

Dvojhlavý ramenný sval OBLASŤ HORNEJ KONČATINY
OBLASŤ HORNEJ KONČATINY

Nervová sústava 

Biceps zdieľa svoje nervové zásobenie s ďalšími dvoma svalmi prednej časti paže. Svaly sú zásobované muskulokutánnym nervom. Vlákna piateho, šiesteho a siedmeho krčného nervu tvoria zložky
muskulokutánneho nervu, ktorý zásobuje biceps.

 

Zásobovanie krvou 

Zásobenie bicepsu krvou zabezpečuje brachiálna artéria. Distálna šľacha bicepsu môže byť užitočná na palpáciu brachiálneho pulzu, pretože tepna prebieha mediálne od šľachy v kubitálnej jamke.

Dvojhlavý ramenný sval SVALY A FASCIE HORNEJ KONČATINY, PRAVEJ, z predu (1/4).
SVALY A FASCIE HORNEJ KONČATINY, PRAVEJ, z predu (1/4).

Biceps pracuje cez tri kĺby. Najdôležitejšou z týchto funkcií je supinácia predlaktia a flexia lakťa. Okrem toho dlhá hlava bicepsu zabraňuje posunutiu hlavy ramennej kosti smerom nahor.
Podrobnejšie sú akcie spojené:
- Proximálny rádioulnárny kĺb lakťa – Biceps brachii funguje ako silný supinátor predlaktia, teda vytáča dlaň nahor. Táto akcia, ktorej napomáha sval supinátor, vyžaduje, aby
bol humeroulnárny kĺb lakťa aspoň čiastočne flektovaný. Ak je humeroulnárny kĺb úplne natiahnutý, supináciu potom primárne vykonáva supinátorový sval. Biceps je obzvlášť výkonný
supinátor predlaktia vďaka distálnemu úponu svalu na radiálnom tuberosite, na opačnej strane kosti ako sval supinátor. Pri ohnutí biceps efektívne stiahne rádius späť do neutrálnej
supinačnej polohy v súlade so supinátorovým svalom.
- Humeroulnárny kĺb lakťa – Biceps brachii funguje aj ako dôležitý flexor predlaktia, najmä keď je predlaktie v supinácii. Funkčne sa táto činnosť vykonáva pri zdvíhaní predmetu.
Keď je predlaktie v pronácii (dlaň smeruje k zemi), brachialis, brachioradialis a supinator fungujú tak, že ohýbajú predlaktie s minimálnym pričinením bicepsu brachii. Je tiež dôležité
poznamenať, že bez ohľadu na polohu predlaktia (supinované, pronované alebo neutrálne) sila vyvíjaná bicepsom brachii zostáva rovnaká. Ramenno-vretenný sval - brachioradialis má však oveľa
väčšiu zmenu v námahe v závislosti od polohy ako biceps pri koncentrických kontrakciách. To znamená, že biceps môže vyvinúť len toľko sily a ako sa mení poloha predlaktia,
ostatné svaly to musia kompenzovať.
- Glenohumerálny kĺb (ramenný kĺb) – V glenohumerálnom kĺbe sa vyskytuje niekoľko slabších funkcií. Biceps brachii slabo pomáha pri ohýbaní ramenného kĺbu dopredu (privádzanie paže dopredu a nahor).
Môže tiež prispieť k abdukcii (vytiahnutie ramena do strany), keď je rameno externe (alebo laterálne) rotované. Krátka hlava bicepsu brachii tiež pomáha pri horizontálnej addukcii (prenášanie ramena
cez telo), keď je rameno vnútorne (alebo mediálne) rotované. Nakoniec krátka hlava bicepsu brachii vďaka svojmu pripevneniu k lopatke pomáha stabilizovať ramenný kĺb, keď je v paži nesená ťažká váha.
Šľacha dlhej hlavy bicepsu tiež pomáha pri držaní hlavy ramennej kosti v glenoidálnej dutine.
     

Dvojhlavý ramenný sval SVALY HORNEJ KONČATINY, PRAVEJ, z boku (1/4).
SVALY HORNEJ KONČATINY, PRAVEJ, z boku (1/4).

Proximálne šľachy bicepsu brachii sa bežne podieľajú na patologických procesoch a sú častou príčinou bolestí predného ramena. Poruchy šľachy distálneho bicepsu brachii predstavujú
inzerčnú tendonitídu a čiastočné alebo úplné natrhnutie šľachy. Čiastočné trhliny sú zvyčajne charakterizované bolesťou a zväčšením a abnormálnym obrysom šľachy. Úplné natrhnutie sa vyskytuje
ako avulzia šľachovej časti bicepsu od jeho vloženia na tuberositas rádia a je často sprevádzaná hmatateľným, počuteľným "puknutím" a okamžitou bolesťou a opuchom mäkkých tkanív.

Dvojhlavý ramenný sval SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, z predu.
SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, z predu.

Dvojhlavý ramenný sval SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, z predu.
SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, z predu.

Pretrhnutie šľachy 

Natrhnutie bicepsu brachii sa môže vyskytnúť počas atletických aktivít, avšak avulzné poranenia distálnej šľachy bicepsu sú často profesionálneho charakteru a vznikajú počas silnej,
excentrickej kontrakcie bicepsového svalu počas zdvíhania. Liečba trhliny bicepsu závisí od závažnosti poranenia. Vo väčšine prípadov sa sval časom zahojí bez korekčnej operácie.
Použitie studeného tlaku a použitie protizápalových liekov zmierni bolesť a zníži opuch. Závažnejšie zranenia vyžadujú operáciu a pooperačnú fyzikálnu terapiu, aby sa obnovila sila a funkčnosť svalu.
Korekčné operácie tohto charakteru sú zvyčajne vyhradené pre elitných športovcov, ktorí sa spoliehajú na úplné uzdravenie.

Ako precvičiť Dvojhlavý ramenný sval?


▸ BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDE

Cvik - BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDE

Bicepsové zdvihy s jednoručkami rozvíjajú dvojhlavý sval ramena - biceps.  Sadnite si na kraj lavičky, jednoručky držte v spustených pažiach, tak aby vám v tejto pozícii natiahli bicpsy, t.j. majte zápästia vytočené mierne dopredu /...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Bicepsový zdvih s veľkou činkou v stoji

Cvik - Bicepsový zdvih s veľkou činkou  v stoji

Bicepsové zdvihy s veľkou činkou vám pomôžu k rozvoju bicepsov.  Postavte sa, chrbát držte vystretý, plecia pustite dolu a tlačte mierne dozadu, činku držte v spustených pažiach, tak aby ste v tejto pozícii mali natiahnuté bicpsy. Pl...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Bicepsový zdvih s jednoručkou opretou o koleno

Cvik - Bicepsový zdvih s jednoručkou  opretou o koleno

Bicepsový zdvih s jednoručkou opretou o koleno - nádych: pri spúšťaní činky smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď záťaž dvíhate hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajn...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj - wikipedia: wikipedia.org

SVALSTVO HORNEJ KONČATINY - NADLAKTIA

Výsledky Klientov

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som  začal cvičiť?

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...

Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

U mňa to začalo dávno. Tuším na výške, niekedy v 90. rokoch minulého storočia (dobre to znie, že...). Fitness a ja!Odmalička som bojovala s nadváhou. Vyrastala som v prostredí, kde nadváha bola akýmsi synonymom blahobytu a vzhľa...

Prešiel jeden rok ... Barborka

Prešiel jeden rok ... Barborka

Som naozaj šťastná, že som sa dostala až do stavu v akom som bola, keď som našla Lacka...úprimne. Myslím, že keby som mala o 15 kg menej, uchlácholila by som sa po stý krát v živote s nejakou super rýchlou diétou, ktorá by mi na ...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA