laco.lead1.eu logo
začnI Dnes !  
online program
osobný tréning
šípky - laco.lead1.eu - úvod

 
ONLINE TRÉNER     FORMULÁR     AKO NA TO     OBSAH A CENNÍK  

Čo obsahujú jednotlivé programy?

tabuľka

Kompletný plán (program)
- tréning, strava, suplementácia
Výživový plán
samostatný jedálniček + suplementácia
Samostatný tréningový plán
fajka - ok - iconsdb com ZÁKLAD ONLINE ZÁKLAD ONLINE ZÁKLAD ONLINE
* ** * ** *

1 - web odkazy v tréningovom pláne (v pdf.), odkazujúce na → foto-ukážky cvikov

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com

2 - ozrejmenie k tréningu v .pdf

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com

3 - ozrejmenie tréningu v úvodnom e-maily

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com

4 - video-ukážka cvikov
strečing

krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com

5 - 2 verzie tréningového plánu: na doma / vo fitku

krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com

program ZÁKLAD

program ONLINE *

program ONLINE **

jedálniček ZÁKLAD

jedálniček ONLINE *

jedálniček ONLINE **

tréning ZÁKLAD

tréning ONLINE *

6 - tabuľka meraní

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com

7 - gramáže jedál podľa vašich parametrov

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

8 - časy jedál podľa vstupných info (vašich parametrov)

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

9 - ozrejmenie jedálnička v .pdf

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

10 - podrobnejšie ozrejmenie jedálnička v úvodnom e-maily

krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

11 - 2 verzie základného jedálnička

krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

12 - suplementácia v jedálničku v .pdf

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

13 - samostatná suplementácia v tabuľke

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

program ZÁKLAD

program ONLINE *

program ONLINE **

jedálniček ZÁKLAD

jedálniček ONLINE *

jedálniček ONLINE **

tréning ZÁKLAD

tréning ONLINE *

14 - základné vysvetlenie k vášmu programu v úvodnom e-maily

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com

15 - podrobnejšie vysvetlenie k vášmu programu v úvodnom e-maily

krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com
ONLINE TRÉNER ONLINE TRÉNER ONLINE TRÉNER

16 - možnosť konzultácií cez e-mail (1 x týždeň)

krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com

17 - možnosť telefonických konzultácií (1 x za 3 týždne)

krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

18 - BONUS
v prípade záujmu, úvodný telefonát (po preštudovaní vypracovaných plánov) na vysvetlenie prípadných nejasností v programe

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com

19 - BONUS
v prípade záujmu, jeden bezplatný osobný tréning v našom fitku

krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com

«    «   «  ROZŠÍRENIA  »   »    »

20 - možnosť rozšírenia pôvodného programu o ONLINE* resp. ONLINE** program

fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com

21 - možnosť rozšírenia pôvodného programu o KOMPLETNÝ program

krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com

22 - možnosť pokračovania v spolupráci po uplynutí 3 mesačného online cyklu za zvýhodnenú cenu »

krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com fajka - ok - iconsdb com krížik - no - clipartsign com krížik - no - clipartsign com
euro 47,- € 90,- € 135,- € 32,- € 76,- € 120,- € 18,- € 63,- €

ZÁKLAD

ONLINE *

ONLINE **

ZÁKLAD

ONLINE *

ONLINE **

ZÁKLAD

ONLINE *

Kompletný program - tréning, strava, suplementácia Samostatný jedálniček + suplementácia Samostatný tréningový plán


Obsah a cenník - online tréner


podrobnejšieKompletný program na formovanie postavy

  zameraný na

 • úbytok tuku a zníženie hmotnosti

 • alebo

 • nárast svalovej hmoty a sily


 • Kompletný program - ZÁKLAD

  základné jednorázové vypracovanie programu bez online podpory

  obsahuje:

  JEDNORÁZOVÝ KOMPLETNÝ ROZPIS - strava, tréning, doplnky výživy, tabuľku meraní, čiže vypracovanie jedálnička, tréningového a suplementačného (doplnky výživy) plánu za vami zvoleným účelom.

  • v prípade záujmuprvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  • možnosť rozšírenia programu o program s telefonickou a e-mailovou, resp. e-mailovou podporou za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 47,- €


 • Kompletný program s online podporou - ONLINE *

  (3 mesačná e-mailová podpora)

  obsahuje:

  KOMPLETNÉ VYPRACOVANIE jedálnička, tréningového a suplementačného (doplnky výživy) plánu, tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • v prípade záujmuprvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  • v prípade záujmu (v rámci programu jeden osobný tréning so mnou bezplatne) - kde cvičíme?

  • možnosť rozšírenia programu o program s telefonickou a e-mailovou, resp. e-mailovou podporou za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť pokračovania v spolupráci po uplynutí 3 mesačného online cyklu za zvýhodnenú cenu

  Cena: 90,- €


 • Kompletný program s online podporou - ONLINE **

  (3 mesačná telefonická a e-mailová podpora)

  obsahuje:

  KOMPLETNÉ VYPRACOVANIE jedálnička, tréningového a suplementačného (doplnky výživy) plánu, tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  Prvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  Telefonickú podporu, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci telefonickej podpory máte možnosť každé 3 týždne počas trvania cyklu (cez víkendy), telefonicky odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • v prípade záujmu (v rámci programu jeden osobný tréning so mnou bezplatne)

  • možnosť rozšírenia programu o program s telefonickou podporou za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť pokračovania v spolupráci po uplynutí 3 mesačného online cyklu za zvýhodnenú cenu

  Cena: 135,- €


Jedálniček na formovanie postavy

Vypracovanie jedálničkov pre vami vybratý účel, či už sa chcete zbaviť tuku alebo nabrať svalstvo. Program je bez vypracovania tréningového plánu a je vhodný pre ľuďí, ktorí buď trénujú im vyhovujúcim spôsobom a potrebujú upraviť stravu, alebo z iných dôvodov nie je možné u nich vykonávať tréningovú činnosť.

  zameraný na

 • úbytok tuku a zníženie hmotnosti

 • alebo

 • nárast svalovej hmoty a sily


 • Jedálniček - ZÁKLAD

  základné jednorázové vypracovanie jedálnička bez online podpory

  obsahuje:

  JEDNORÁZOVÉ VYPRACOVANIE JEDÁLNIČKA - strava a doplnky výživy, tabuľku meraní

  • možnosť rozšírenia programu o program s telefonickou resp. e-mailovou, resp. o kompletný program vrátane tréningového rozpisu za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 32,- €


 • Jedálniček s online podpoou - ONLINE *

  (3 mesačná e-mailová podpora)

  obsahuje:

  VYPRACOVANIE jedálnička a suplementačného (doplnky výživy) plánu, tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • v prípade záujmuprvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  • možnosť rozšírenia jedálnička o jedálniček s telefonickou podporou za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť rozšírenia jedálnička o kompletný program za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 76,- €


 • Jedálniček s online podpoou - ONLINE **

  (3 mesačná telefonická a e-mailová podpora)

  obsahuje:

  VYPRACOVANIE jedálnička a suplementačného (doplnky výživy) plánu, tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  Prvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  Telefonickú podporu, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci telefonickej podpory máte možnosť každé 3 týždne počas trvania cyklu (cez víkendy), telefonicky odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • možnosť rozšírenia jedálnička o kompletný program za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť pokračovania v spolupráci po uplynutí 3 mesačného online cyklu za zvýhodnenú cenu

  Cena: 120,- €


Tréningový plán na formovanie postavy

Vypracovanie tréningových plánov, účinných a používaných pri tréningoch s mojimi klientmi vo fitku. Program vhodný pre ľuďí, ktorí chcú zmeniť svoj pôvodný program resp. začínajú s tréningovým procesom, bez vypracovania stravy.

  zameraný na

 • formovanie postavy

 • pre ženy

 • /

 • pre mužov


 • Tréningový plán (rozpis) - ZÁKLAD

  základný jednorázový rozpis (bez stravy) bez online podpory

  obsahuje:

  VYPRACOVANIE tréningového plánu (nabratie svalovej hnmoty / úbytok tuku a spevnenie postavy), tabuľku meraní

  • možnosť rozšírenia tréningového plánu o tréningovéhý plán ONLINE * s emailovou podporou za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť rozšírenia tréningového plánu o kompletný program za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 18,- €


 • Tréningový plán (rozpis) s online podporou - ONLINE *

  (3 mesačná e-mailová podpora)

  obsahuje:

  VYPRACOVANIE tréningového plánu (nabratie svalovej hnmoty / úbytok tuku a spevnenie postavy), tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • v prípade záujmu (v rámci programu jeden osobný tréning so mnou bezplatne)

  • možnosť rozšírenia tréningového plánu o kompletný program za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 63,- €* Každý klient, s ktorým pracujem formou programu s emailovou podporou má nárok každý týždeň - cez víkend (v krajnom prípade aj cez prac.týždeň) na emailové položenie otázok a v prípade potreby úpravy jeho programu (jedálničku, tréningu).
* Takisto klient, s ktorým pracujem formou programu s emailovou a telefonickou podporou má nárok raz mesačne - cez víkend (v krajnom prípade aj cez prac.týždeň) na telefonické otázok a v prípade potreby úpravy jeho programu (jedálničku, tréningu) + samozrejme e-mailová komunikácia ako v predch.prípade.
* Otázky a celkové pocity, požiadavky na tieto korekcie, úpravy zadáva a e-maily píše klient, podľa jeho pocitov.
* V prípade programu s telefonickou podporou, prvý telefonát volám ja klientovi, prípadné ďaľšie mesačné telefonáty má nárok klient po vopred dohovorenom termíne zavolať mne.
* V prípade ukončenia spolupráce z mojej strany počas trvania cyklu vraciam finančný rozdiel na účet klienta vo výške rozdielu medzi predmetným programom s emailovou podporou resp. aj s telef. podporu a medzi programom bez emailovej podpory a odpočítaní času trvania spolupráce od začiatku cyklu po ukončenie. Zaúčtovaný bude teda vypracovaný základný program (jedálniček a/resp. tréning) + čas od začatia cyklu po predčasné ukončenie.
 
ONLINE TRÉNER     FORMULÁR     AKO NA TO     OBSAH A CENNÍK  

 
ONLINE TRÉNER     OSOBNÝ TRÉNER     PROFIL     KONTAKT  


trener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
trener chudnutie
mínus 60 kilo -
Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok -
Barborka Tirčová

...VIAC PREMIEN

   

ONLINE TRÉNING

       

OSOBNÝ TRÉNING

STRAVA      ¦      FAQ      ¦      SYSTÉM

TAGY:
Refurbished

Strechy BBwww . wallpaperbetter . com   sportviking . com . ua

     
PayPal Logo ssl secure logo lonestar

Jak psát web