Tréning    Anatómia ľudského tela    Cviky    BMI    FAQ    Strava    Nutričné hodnoty potravín   

Tréning, cviky, svalová sústava


Rozcvičenie    Objemový tréning    Tréning v diéte    Weiderove princípy    Pretrénovanie    Podtrénovanie    Zranenia    Plánovanie cyklov

Základné anatomické termíny


Mediálna a sagitálna rovinaTelom v anatomickom postavení možno viesť viacero rovín. Mediálna rovina prechádza stredom ľudského tela odhora až nadol a rozdeľuje ho na pravú a ľavú identickú polovicu. Poloha nejakej štruktúry bližšie k mediálnej rovine sa označuje ako mediálna, ďalej od nej ako laterálna (lat. latus - bok). Označenie ipsilaterálne sa vzľahuje k polohe na tej istej strane tela, kontralaterálne k niečomu na opačnej strane tela a označenie bilaterálne vyjadruje, že sa nejaká štruktúra nachádza na oboch stranách.

Ako sagitálna rovina (lat. sagitta - šíp) sa označuje akákoľvek rovina, ktorá prebieha paralelne s mediálnou rovinou.

Koronálna alebo frontálna rovinaKoronálna alebo frontálna rovina rozdeľuje telo na prednú a zadnú polovicu. Je rovnobežná s čelom (lat. frons - čelo) Prebieha kolmo na mediálnu rovinu a rovnako ako ona prebieha telom odhora nadol v jeho dlhej osi. Termín posterior alebo dorsalis (lat. dorsum - chrbát) sa vzťahuje na štruktúry, ktoré sú v zadnej časti tela za touto rovinou, termín anterior alebo ventralis (lat. venter - brucho) zasa na štruktúry v jeho prednej časti pred touto rovinou.

Tranzverzálna rovinaTranzverzálna alebo horizontálna rovina prebieha kolmo na obe predchádzajúce a rozdeľuje telo na hornú a dolnú polovicu. Poloha nad touro rovinou sa označuje superior, poloha pod ňou inferior. Synonymami sú termíny kraniálny (bližšie k hlave, lat. cranium - lebka) a rostrálny (lat. rostrum - rypák) pričom rostrálny používame, ak sa pohybujeme v rámci hlavy a opačným termínom je kaudálny (bližšie k chvostu/nohám, lat. cauda - chvost).

Termíny týkajúce sa pohybu
Flexia - vždy, keď dochádza k zmenšeniu uhla medzi kosťami alebo časťami tela. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Flexiou je napríklad ohnutie ruky v lakti alebo predklon.
Extenzia - opak flexie (niekedy tiež dorzálna flexia); uhol sa zväčšuje. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž sagitálnej alebo mediálnej roviny. Extenziou je napríklad vystretie ruky v lakti alebo návrat z predklonu do strednej polohy.
Addukcia - vždy, keď dochádza k zmenšeniu uhla medzi kosťami alebo časťami tela. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž koronárnej roviny. Addukciou je napríklad pripaženie rúk k telu.
Abdukcia - opak addukcie; uhol sa zväčšuje. Tento termín sa používa výhradne na opis pohybu pozdĺž koronárnej roviny. Abdukciou je napríklad upaženie.
Rotácia - pohyb celej končatiny v smere hodinových ručičiek (laterálne) alebo proti ich smeru (mediálne). Na určenie smeru rotácie sa tiež používajú termíny vnútorná a vonkajšia rotácia.
Pronácia - ide o rotáciu ruky tak, že dlane smerujú dozadu. Nie je to mediálna rotácia -tá sa týka celej končatiny a jej podmienkou je jej čiastočná flexia.
Supinácia - rotácia ruky tak, že dlaň smeruje dopredu. Takáto je poloha ruky v anatomickom postavení.
Protrúzia - pohyb objektu dopredu. Termín sa často používa pri opise pohybu sánky.
Retrúzia - opak protrúzie.
Elevácia - pohyb nahor. Často v súvislosti s opisom pohybu ramena.
Depresia - pohyb nadol, opak elevácie.
Cirkumdukcia - špeciálny typ pohybu, ktorý pozostáva z addukcie, flexie, extenzie a abdukcie. Výsledný pohyb má cirkulárny charakter (krúžiaca končatina opisuje plášť kužela) - napríklad rotačný pohyb hornej končatiny v ramennom kĺbe.


Noha a rukaDlaň (lat. palma) ruky korešponduje s ploskou (lat. planta) nohy, a chrbát (lat. dorsum) ruky korešponduje s priehlavkom (lat. dorsum) nohy. Z tejto analógie vychádza termín dorziflexia - ohnutie nahor (tzv. pravá flexia) a termín plantárna flexia - ohnutie nadol (pravá extenzia).

Termín volárny, používaný najmä v ortopédií, je synonymom termínov palmárny and plantárny.

Noha je tiež schopná pohybov i pozdĺž iných osí, vďaka pohyblivosti členkového kĺbu. Tieto pohyby sú:

Everzia - pohyb plosky nohy preč od mediálnej roviny.
Inverzia - opak everzie.

Rotácia ruky v smere otočenia dlane dozadu sa nazýva pronácia, v smere otočenia dlane dopredu supinácia.
Proximály - bližšie k trupu.
Distálny - ďalej od trupu (bližšie k prstom).
Ulnárny - vnútorný, bližšie k lakťovej kosti (ulna).
Radiálny - vonkajší, bližšie k vretennej kosti (rádius).
Tibiálny - vnútorný, bližšie k holennej kost (tíbia).
Fibulárny - vonkajší, bližšie k píšťale (fibula).


Ostatné termíny polohyInternus - vnútorný, hlbšie v tele.
Externus - vonkajší, bližšie k povrchu tela.
Dexter - pravý, vpravo.
Sinister - ľavý, vľavo.
Superficialis - povrchový.
Profundus - hlboký.
Oralis - orálny, smerom k ústam.
Aboralis - smerom od úst.

Anatomické postavenie

Referencie - klienti

LAJKUJ - LACO.LEAD1.EU NA FACEBOOKU LACO KINDERNAY NA INSTAGRAME YOUTUBE.COM - LACO.LEAD1.EU
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
trener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
tréner chudnutie
online premena postavy - Janka Piatková
účastníčka súťaže - Do formy
trener formovanie postavy
mínus 21 kg Tomáš Kohút
účastník súťaže - Do formy
trener nabratie svalov
Online výsledky - Marcel Moroz, Poprad
online trener schudnutie
Online premena - Janka Krajčová
(Finalistka súťaže - Do formy s fit-časopisom 2013)
chudnutie trener
Katka Peťková a súťaž Do Formy
zhodenie tuku tréner
Metamorfózy Zuzky Mozoľovej
(Finalistka súťaže - Do formy s fit-časopisom 2013)
ubytok tuku trener
Tinka a Janko - mínus 27 kilo :-)
trener nabratie svalov a sily
Peťa Kubandová - kulturistika ženy 2013 Nitra
tréner Banská Bystrica
Ružka Lovičová, ako chudnúť v pohode a bez stresu
osobny trener
Borec s neskutočnou vôľou 2. - Jožo Padych
pribratie svalovej hmoty online trener
Nabratie 14 kg svalov - Rado Slamka
trener nabratie svalov a sily
Peťa Kubandová - kulturistika ženy 2013 Nitra
ubytok tuku trener
Tinka a Janko - mínus 27 kilo :-)

Viac referencií klientov

Príspevky, články na laco.lead1.eu

osobný tréner Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
21.4.2015
osobný tréner 5 rokov ... a nič :)
3.4.2015
online trener Vianoce → Silvester → ??? → ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
1.1.2015
online trener ako NEDOSIAHNÚŤ úspech v zmene postavy
16.12.2014
online trener Peťa K fotenie - október 2014
3.11.2014
online trener o Tomášovej motivácií na ceste za svojimi cieľmi
16.9.2014
online trener Grécke jogurty - porovnanie
7.9.2014
online trener Ovsené vločky - porovnanie
28.8.2014
online trener Mozzarella light - porovnanie
28.8.2014
laco.lead1.eu
   Soľ nad zlato?
   6.9.2015
laco.lead1.eu
   Finty obchodníkov - nalete...
   30.8.2015
laco.lead1.eu
   Finty obchodníkov - nalete...
   25.8.2015
laco.lead1.eu
   Ovocná diéta a žiadna čoko...
   10.8.2015
laco.lead1.eu
   Čokoláda - sladká závislos...
   2.8.2015
laco.lead1.eu
   Sacharidy: aké sú tie sprá...
   24.7.2015
Ďaľšie príspevky tu
Prehľad podľa kategórií tu
VÝŽIVA CVIKY A TRÉNING ANATÓMIA ČLÁNKY

 PONUKA SLUŽIEB

 ON-LINE TRÉNER - ponuka jednotlivých programov

 OSOBNÝ TRÉNER BANSKÁ BYSTRICA

 CENNÍK OSOBNÝCH TRÉNIGOV

 FÓRUM - fitnes, výživa, cvičenie

 obchodné podmienky pre online trénera

 VÝŽIVA

 RECEPTY
 NUTRIČNÉ HODNOTY POTRAVÍN

 BMI

 FAQ - otázky
 ANATÓMIA
 TRÉNING
 CVIKYkulturistický profil - web: Laco Kindernay - IFBB
LACO KINDERNAY - IFBB - official web
Oficiálna stránka Pavla Jablonického
TAGY:
tréningový plán pre ženy a mužov, ako sa zbaviť tuku, strava na nabratie svalovej hmoty, tréningový plán na chudnutie, vypracovanie treningoveho programu, vypracovanie jedálnička, ako pribrať, vypracovanie stravy, výživový program, ako nabrať svalovú hmotu, trener chudnutie, osobný tréner, ako nabrať svalové objemy, tréner pribratie, ako schudnúť, jedálniček na vyrysovanie, online trener, vypracovanie výživy na schudnutie, osobný tréner Banská Bystrica,
Bannery a ikonky stránky www.laco.lead1.eu - TU!
Zdieľať na Facebooku

LAJKUJ - LACO.LEAD1.EU NA FACEBOOKU LACO KINDERNAY NA INSTAGRAME YOUTUBE.COM - LACO.LEAD1.EU
All rights reserved       © LACO KINDERNAY, LEAD 1 - since 2009
      TOPlist