Tréning    Anatómia ľudského tela    Cviky    BMI    FAQ    Strava    Nutričné hodnoty potravín   
MOJA PONUKA NA VYPRACOVANIE JEDNOTLIVÝCH PLÁNOV:
Program na schudnutie        Program na nabratie        Jedálniček na chudnutie        Jedálniček na pribratie        Tréning na formovanie       

Jednotlivé svalové skupiny

(Zdroj: wikipedia)
Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

Svaly predlaktia a ruky


brachioradialis       

Ramennovretený sval

(M. brachioradialis)
            upnutie: Suprakondylárny bočný hrebeň na ramennej kosti - humerus, Distálny rádius (vretenný - radiálny styloidný výbežok)
            cievy: vretenná - radiálna rekurentná tepna
            nervy: radiálny nerv
            pohyb: Ohýbanie predlaktia
            Ramennovretený sval - Brachioradialis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Skupina ohýbačov (M. flexores):


 
flexor carpi radialis       

Vonkajší ohýbač zápästia

(M. flexor carpi radialis)
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), upínajuce sa na základy druhej a tretej metakarpálnej kosti
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie zápästia
            Vonkajší ohýbač zápästia - Flexor carpi radialis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
palmaris longus       

Dlhý sval dlane

(M. palmaris longus) - zatváranie dlane
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), dlaňová aponeurosis
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie zápästia
            Dlhý sval dlane - Palmaris longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
flexor carpi ulnaris       

Vnútorný ohýbač zápästia

(M. flexor carpi ulnaris)
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), pisiform
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: svalové vetvy ulnárnych nervov
            pohyb: Ohýbanie zápästia
            Vnútorný ohýbač zápästia - Flexor carpi ulnaris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
flexor digitorum superficialis       

Povrchový ohýbač prstov

(M. flexor digitorum superficialis) - ohyb prstov bez posledného článku
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), na časti vretennej kosti - radius a lakťovej kosti - ulna, falangy
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie prstov (predovšetkým proximálnych interphalangeálnych kĺbov)
            Povrchový ohýbač prstov - Flexor digitorum superficialis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
flexor digitorum profundus       

Hlboký ohýbač prstov

(M. flexor digitorum profundus)
            upnutie: lakťová kosť - ulna, distálne falangy
            cievy: predné interosseous tepny
            nervy: stredné (predné interosseous) nervy, svalové vetvy ulnárneho nervu
            pohyb: Ohýbanie medzičlánkových kĺbov
            Hlboký ohýbač prstov - Flexor digitorum profundus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Skupina naťahovačov (M. extensores):


 
   

Skupina povrchová:


 
extensor carpi radialis longus       

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia

(M. extensor carpi radialis longus)
            upnutie: bočný suprakondylárny chrbát na ramennej kosti - humerus, druhá metakarpálna kosť
            cievy: vretenná - radiálna tepna
            nervy: vretenný - radiálny nerv
            pohyb: Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch
            Dlhý vonkajší naťahovač zápästia - Extensor carpi radialis longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor carpi radialis brevis       

Krátky vonkajší naťahovač zapästia

(M.extensor carpi radialis brevis)
            upnutie: ramenná kosť - humerus v prednej časti bočnej epikondyly (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), spodná časť tretej metakarpálnej kosti
            cievy: vretenná - radiálna tepna
            nervy: hlboké vetvy radiálneho, vretenného nervu
            pohyb: Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch
            Krátky vonkajší naťahovač zapästia - Extensor carpi radialis brevis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor digitorum       

Naťahovač prstov

(M. extensor digitorum)
            upnutie: bočná epikondyla (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), stredné a distálne falangy
            cievy:
            nervy: zadné interosseous nervy
            pohyb: Rozťahovanie prstov na rukách
            Naťahovač prstov - Extensor digitorum - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor digiti minimi       

Naťahovač malíčka

(M.extensor digiti minimi)
            upnutie: predná časť bočnej epikondyly na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), na extensor expanziu, ktorá sa nachádza v spodnej časti proximálnych článov prsta, na jeho chrbtovej strane
            cievy: zadná interosseous tepna, ktorá pochádza zo spoločnej interosseous tepny, ulnárna - lakťová tepna
            nervy: zadné interosseous nervy (C7, 8)
            pohyb: Vystiera malíček vo všetkých kĺboch
            Naťahovač malíčka - Extensor digiti minimi - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor carpi ulnaris       

Vnútorný naťahovač zápästia

(M. extensor carpi ulnaris)
            upnutie: Spoločné šľachy vystieračov (bočná epikondyla), lakťová kosť - ulna, piata metakarpálna kosť
            cievy: lakťová - ulnárna tepna
            nervy: zadné interosseus nervy, vetvy z radiálneho - vretenného nervu
            pohyb: Rozširuje a priťahuje na zápästie
            Vnútorný naťahovač zápästia - Extensor carpi ulnaris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Skupina hĺbková:


 
abductor pollicis longus       

Dlhý odťahovač palca

(M. abductor pollicis longus)
            upnutie: lakťová kosť - ulna, radiálny - vretenný styloidný výbežok, prvá metakarpálna kosť
            cievy: Zadné interosseous tepny
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Abdukcia, vystieranie palca
            Dlhý odťahovač palca - Abductor pollicis longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor pollicis brevis       

Krátky naťahovač palca

(M. extensor pollicis brevis)
            upnutie: vretenná kosť - rádius, palec, proximálny článok prsta
            cievy: Zadné interosseous tepny
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Vystieranie palca v metakarpočlánkových kĺboch
            Krátky naťahovač palca - Extensor pollicis brevis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor pollicis longus       

Dlhý naťahovač palca

(M. extensor pollicis longus)
            upnutie: laťová kosť - ulna, palec, distálny článok
            cievy:
            nervy: Zadné interosseous nervy (vetvenia z radiálneho - vretenného nervu)
            pohyb: Vystieranie palca (metakarpočlánkovo a edzičlánkovo)
            Dlhý naťahovač palca - Extensor pollicis longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
extensor indicis       

Naťahovač ukazováka

(M. extensor indicis)
            upnutie: laťová kosť - ulna, ukazovák
            cievy:
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Vystiera ukazovák, zápästie
            Naťahovač ukazováka - Extensor indicis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Vlastné svaly ruky:


 
-na dlaňovej strane ruky ležia krátke svaly viazané na kostru ruky –skupina palcová, malíčková, stredná
lumbricales ruka       

Červovité svaly

(M. lumbricales)
- štyri svaly, začínajú na prstoch a tiahnu sa až na hornú končatinu,
            upnutie: Flexor digitorum profundus, extenzor expanzia
            cievy: povrchový dlaňový oblúk, spoločná digitálna dlaňová tepna, hlboký dlaňový oblúk, chrbtové digitálne tepny
            nervy: 3. a 4. hlboké vetvy ulnárnych - lakťových nervov, 1. a 2. stredný nerv
            pohyb: Ohýbajú metakarpočlánkové kĺby, rozširujú medzičlánkové kĺby
            Červovité svaly ruky - Lumbricales - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Jednotlivé svalové skupiny

(Zdroj: wikipedia)
Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

Ako posilňovať tieto svaly ? Ukážky cvikov...
zásobník cvikov
Kladivový bicepsový zdvih s jednoručkami v stoji
zásobník cvikov
Kladivový zdvih s činkou - rebríkom v stoji
zásobník cvikov
Obrátený bicepsový zdvih s SZ-tyčou v stoji
zásobník cvikov
Klopenie zápästiami s jednoručkami nadhmatom
zásobník cvikov
Klopenie zápästiami s jednoručkami podhmatom
zásobník cvikov
Klopenie zápästiami s veľkou činkou nadhmatom
zásobník cvikov
Klopenie zápästiami s veľkou činkou podhmatom
zásobník cvikov
Zhyby na hrazde úzkym nadhmatom
zásobník cvikov
Obrátený bicepsový zhyb s veľkou činkou nadhmatom

Referencie - klienti

LAJKUJ - LACO.LEAD1.EU NA FACEBOOKU LACO KINDERNAY NA INSTAGRAME YOUTUBE.COM - LACO.LEAD1.EU
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
trener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
tréner chudnutie
online premena postavy - Janka Piatková
účastníčka súťaže - Do formy
trener formovanie postavy
mínus 21 kg Tomáš Kohút
účastník súťaže - Do formy
trener nabratie svalov
Online výsledky - Marcel Moroz, Poprad
online trener schudnutie
Online premena - Janka Krajčová
(Finalistka súťaže - Do formy s fit-časopisom 2013)
chudnutie trener
Katka Peťková a súťaž Do Formy
zhodenie tuku tréner
Metamorfózy Zuzky Mozoľovej
(Finalistka súťaže - Do formy s fit-časopisom 2013)
ubytok tuku trener
Tinka a Janko - mínus 27 kilo :-)
trener nabratie svalov a sily
Peťa Kubandová - kulturistika ženy 2013 Nitra
tréner Banská Bystrica
Ružka Lovičová, ako chudnúť v pohode a bez stresu
osobny trener
Borec s neskutočnou vôľou 2. - Jožo Padych
pribratie svalovej hmoty online trener
Nabratie 14 kg svalov - Rado Slamka
trener nabratie svalov a sily
Peťa Kubandová - kulturistika ženy 2013 Nitra
ubytok tuku trener
Tinka a Janko - mínus 27 kilo :-)

Viac referencií klientov

Príspevky, články na laco.lead1.eu

osobný tréner Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
21.4.2015
osobný tréner 5 rokov ... a nič :)
3.4.2015
online trener Vianoce → Silvester → ??? → ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
1.1.2015
online trener ako NEDOSIAHNÚŤ úspech v zmene postavy
16.12.2014
online trener Peťa K fotenie - október 2014
3.11.2014
online trener o Tomášovej motivácií na ceste za svojimi cieľmi
16.9.2014
online trener Grécke jogurty - porovnanie
7.9.2014
online trener Ovsené vločky - porovnanie
28.8.2014
online trener Mozzarella light - porovnanie
28.8.2014
laco.lead1.eu
   Soľ nad zlato?
   6.9.2015
laco.lead1.eu
   Finty obchodníkov - nalete...
   30.8.2015
laco.lead1.eu
   Finty obchodníkov - nalete...
   25.8.2015
laco.lead1.eu
   Ovocná diéta a žiadna čoko...
   10.8.2015
laco.lead1.eu
   Čokoláda - sladká závislos...
   2.8.2015
laco.lead1.eu
   Sacharidy: aké sú tie sprá...
   24.7.2015
Ďaľšie príspevky tu
Prehľad podľa kategórií tu
VÝŽIVA CVIKY A TRÉNING ANATÓMIA ČLÁNKY

 PONUKA SLUŽIEB

 ON-LINE TRÉNER - ponuka jednotlivých programov

 OSOBNÝ TRÉNER BANSKÁ BYSTRICA

 CENNÍK OSOBNÝCH TRÉNIGOV

 FÓRUM - fitnes, výživa, cvičenie

 obchodné podmienky pre online trénera

 VÝŽIVA

 RECEPTY
 NUTRIČNÉ HODNOTY POTRAVÍN

 BMI

 FAQ - otázky
 ANATÓMIA
 TRÉNING
 CVIKYkulturistický profil - web: Laco Kindernay - IFBB
LACO KINDERNAY - IFBB - official web
Oficiálna stránka Pavla Jablonického
TAGY:
tréningový plán pre ženy a mužov, ako sa zbaviť tuku, strava na nabratie svalovej hmoty, tréningový plán na chudnutie, vypracovanie treningoveho programu, vypracovanie jedálnička, ako pribrať, vypracovanie stravy, výživový program, ako nabrať svalovú hmotu, trener chudnutie, osobný tréner, ako nabrať svalové objemy, tréner pribratie, ako schudnúť, jedálniček na vyrysovanie, online trener, vypracovanie výživy na schudnutie, osobný tréner Banská Bystrica,
Bannery a ikonky stránky www.laco.lead1.eu - TU!
Zdieľať na Facebooku

LAJKUJ - LACO.LEAD1.EU NA FACEBOOKU LACO KINDERNAY NA INSTAGRAME YOUTUBE.COM - LACO.LEAD1.EU
All rights reserved       © LACO KINDERNAY, LEAD 1 - since 2009
      TOPlist