laco.lead1.eu

LACO.LEAD1.EU - OSOBNÝ TRÉNERProfil trénera

anatómia ľudského tela - svalová sústava(Zdroj: wikipedia)

Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

Svalstvo dolnej končatiny - nadkolenia


      

Bedrové svaly

(M. coxae) - upínajú sa na panvovú kosť a z nej až na femur a prekrývajú bedrový kĺb, ktorému umožňujú pohyb
      

Bedrovostehnový sval

(M. iliopsoas) - veľký sval skladajúci sa z 2 častí, vonkajšia rotácia stehna, ohýba panvu spolu s brušnými svalmi
            Bedrovostehnový sval - Iliopsoas - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Bedrovostehnový sval - Iliopsoas sa skladá z týchto svalov:


psoas major       

Veľký bedrovostehenný sval

(M. psoas major)
            upnutie: Priečne výbežky T12-L5 (12-sty hrudný až 5-ty driekový stavec) a bočné aspekty medzi nimi, v menšom trochantry stehennej kosti - femur
            cievy: bederová vetva iliolumbárnej tepny
            nervy: Lumbárny plexus cez predný L2-L4 nerv
            pohyb: Ohýba a otáča stehná do boku
            Veľký bedrovostehenný sval - Psoas major - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
psoas minor       

Malý bedrovostehenný sval

(M. psoas minor)
            upnutie: Strana T12, L1 (12-sty hrudný a prvý driekový stavec)a IV Disku medzi nimi, Pektineálna línia a iliopektineálna eminencia na stehennej kosti - femur
            cievy:
            nervy: Lumbárny plexus
            pohyb: Mierne ohýba nohu do strany
            Malý bedrovostehenný sval - Psoas minor - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
iliacus       

Bedrový sval

(M. iliacus)
            upnutie: iliakálna Fossa, menší trochanter stehennej kosti - femur
            cievy: stredná stehenná circumflex tepna, iliakálna vetva iliolumbárnej tepny
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Ohýba a otáča laterálne stehno
            Bedrový sval - Iliacus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
fasciae latae       

Napínač širokej pokrývky

(M. tensor fasciae latae) - vnútorná rotácia stehna
            upnutie: iliakálny panvový hrebeň, iliotibiálny trakt
            cievy: predovšetkým bočná circumflex stehenná tepna, Superior gluteálna tepna
            nervy: Superior gluteálny nerv (L4-L5)
            pohyb: Stehenný - ohýbanie, stredové otáčanie, abdukcie. Stabilizácia torza.
            Napínač širokej pokrývky - Tensor fasciae latae - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Svaly stehna


 
   

Predná skupina:


 
quadriceps femoris       

Štvorhlavý sval stehna

(M. quadriceps femoris) - je to najmohutnejší sval v ľudskom tele , má 4 hlavy, ktoré splývajú a prechádzajú do mohutnej spoločnej šľachy,ktorá zabaľuje jabĺčko a udržuje mohutný kolenný kĺb proti hmotnosti celého tela, má 2kg
            upnutie: kombinované - rectus femoris a vastus - svaly, tibiálna - píšťalová upínacia zdrsnenina - tuberosity
            cievy: stehenná tepna
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Vystieranie nohy v kolene, Hip ohýbanie (iba priamy sval stehna)
            Štvorhlavý sval stehna - Quadriceps femoris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

      

Jednotlivé hlavy štvorhlavého svalu stehna:


 
vastus medialis       

Vnútorná hlava štvorhlavého svalu stehna

(M. vastus medialis)
            upnutie: stehenná kosť - femur, patella - jabĺčko
            cievy: stehenná tepna
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Vystiera nohu
            Vnútorná hlava štvorhlavého svalu stehna - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
vastus lateralis       

Bočný široký sval

(M. vastus lateralis)
            upnutie: Väčší trochanter, Medzitrochanterické línie, Linea aspera zo stehennej kosti - femur, Patella cez šľachu štvorhlavého svalu stehna, Tibiálna - píšťalová zdrsnená, upínacia plocha - tuberosity cez patella - väzivo jabĺčka
            cievy: stehenná tepna
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Vystiera a stabilizuje koleno
            Bočný široký sval - Vastus lateralis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
rectus femoris       

Priamy sval stehna

(M. rectus femoris)
            upnutie: predný iliakálny panvový chrbát a vonkajší povrch chrbta, ktoré tvoria iliakálnu časť kĺbovej jamky, upína sa do patellárnej - jabĺčkovej šľachy ako jeden zo štyroch svalov štvorhlavého svalu stehna
            cievy: bočná stehenná circumflex tepna
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Vystieranie stehna v kolene, hip ohýbanie
            Priamy sval stehna - Rectus femoris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
sartorius       

Krajčírsky sval

(M. sartorius) - najdlhší sval v tele
            upnutie: v hornej časti sa upína na prednú, hornú časť iliakálneho chrbta panvovej kosti, anteromediálny povrch vrchnej časti tíbie - holennej kosti, píšťaly v časti nazývanej pes anserinus
            cievy: stehenná tepna
            nervy: stehenný nerv (niekedy z priebežných kožných nervov stehna)
            pohyb: Ohýbanie v kolene, ohýbanie nohy
            Krajčírsky sval - Sartorius - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Bočná skupina – priťahovačov:


 
adductor longus       

Dlhý priťahovač

(M. adductor longus)
            upnutie: panová kosť tesne pod panvovým hrebeňom, stredná tretina linea aspera
            cievy: obturator tepna
            nervy: predná vetva obturator nervu
            pohyb: Addukcia, priťahovanie stehna smerom dnu, ohýbanie
            Dlhý priťahovač stehna - Adductor longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
adductor brevis       

Krátky priťahovač

(M. adductor brevis)
            upnutie: predná plocha z nižšieho ramus a telo panvovej kosti - pubis, menší trochanter a linea aspera zo stehennej kosti - femur
            cievy: obturator tepna
            nervy: obturator nerv
            pohyb: Addukcia, priťahovanie stehna smerom dnu v bedrách
            upnutie: predná plocha inferior ramus a telo panvy, lesser trochanter a linea aspera na stehennej kosti
            Krátky priťahovač - Adductor brevis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
adductor magnus       

Veľký priťahovač

(M. adductor magnus)
            upnutie: panvová kosť - pubis, zdrsnená, upínacia plocha - tuberosity na ischium, stehenná kosť - femur
            cievy: obturator tepna
            nervy: zadná vetva obturator nervu (sval adductor) a ischiatický nerv (hamstringy - skupina svalov zadnej časti stehna)
            pohyb: Addukce, priťahovanie stehna smerom dnu v bedrách
            Veľký priťahovač - Adductor magnus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
gracilis       

Štíhly sval stehna

(M. gracilis) - prinoženie, vonkajšia rotácia bedrového kĺbu
            upnutie: ischiopanvový ramus, tíbia - píšťala, holenná kosť v mieste nazývanom - pes anserinus
            cievy: stredná circumflex tepna (vetva profunda stehenného systému)
            nervy: predná vetva obturator nervu
            pohyb: Ohýba v bedrách, ohýba v kolenách
            Štíhly sval stehna - Gracilis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Zadná skupina - odťahovačov


 
semimembranosus       

Poloblanitý sval

(M.semimembranosus) - vnútorná rotácia a ohyb v kolennom kĺbe
            upnutie: Sedacie tuberosity, stredná plocha tíbie - píšťala - kosť
            cievy: profunda femoris, gluteálne tepny
            nervy: ischiadický (tibiálny, L5, S1, S2) nerv
            pohyb: Vystretie v bedrách, ohnutie v kolene
            Poloblanitý sval - Semimembranosus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
semitendinosus       

Pološľachovitý sval

(M. semitendinosus)
            upnutie: Sedacie tuberosity na ischium - časti panvovej kosti, pes anserinus
            cievy: nižšie gluteálne tepny, perforované tepny
            nervy: ischiadický (tibiálny, L5, S1, S2) nerv
            pohyb: Ohýbanie kolena, natiahnutie v bedrovom kĺbe
            Pološľachovitý sval - Semitendinosus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
biceps femoris dlha hlava biceps femoris kratka hlava       

Dvojhlavý stehenný sval

(M. biceps femoris) - ohyb a vonkajšia rotácia v kolennom kĺbe
            upnutie: Sedacie tuberosity na ischium - časti panvovej kosti, linea aspera, stehenná kosť - femur, hlava - fibuly (kosť ihlica), ktorá korešponduje so zadnou časťou bočného tibiálneho hrboľa
            cievy: nižšie gluteálne tepny, perforované tepny, popliteálne tepny
            nervy: dlhá hlava: tibiálne nervy, krátka hlava: spoločné peroneálne nervy
            pohyb: Ohýba v kolennom kĺbe, priečne otáča kolenný kĺb (koleno, pri ohnutí), vystiera v bedrovom kĺbe (iba dlhá hlava)
            Biceps femoris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
gluteus maximus       

Veľký sedací sval

(M. gluteus maximus)
            upnutie: Sedací povrch ilium - časti panvovej kosti, lumbárna fascia, krížová kosť, krížový tuberozitný väz, sedacie tuberosity zo stehennej kosti - femur, iliotibiálny trakt
            cievy: vyššie a nižšie sedacie tepny
            nervy: nižší sedací nerv (L5, S1, S2 nervové korene)
            pohyb: externé rotácie a vystretie v bedrovom kĺbe, podporuje vystierať kolená cez iliotibiálne ústrojenstvo
            Veľký sedací sval - Gluteus maximus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
gluteus medius       

Stredný sedací sval

(M. gluteus medius)
            upnutie: Sedací povrch ilium - časti panvovej kosti, umiestnený pod veľkým sedacím svalom, väčší trochanter zo stehennej kosti - femur
            cievy: vyššie sedacie tepny
            nervy: vyšší sedací nerv (L4, L5, S1 nervové korene)
            pohyb: Abdukcia v bedrách, zabraňuje odtiahnutiu v bedrách. Stredné rotácie stehna.
            Stredný sedací sval - Gluteus medius - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

anatómia ľudského tela - svalová sústava(Zdroj: wikipedia)

Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

Ako posilňovať tieto svaly ? Ukážky cvikov...
zásobník cvikov
Hacken drepy na stroji
zásobník cvikov
Obrátený hacken drep na stroji
zásobník cvikov
Sisy drepy
zásobník cvikov
Klasické drepy s činkou vzadu na pleciach
zásobník cvikov
Drepy s fitloptou opretou o stenu
zásobník cvikov
Prednožovanie na stroji
zásobník cvikov
Drepy s činkou vpredu na pleciach
zásobník cvikov
Výpady do strán
zásobník cvikov
Sťahovanie na adduktory na stroji
zásobník cvikov
Bulharský drep
zásobník cvikov
Laterálny, bočný leg-press
zásobník cvikov
Podrepy vo výpade s jednoručkami
zásobník cvikov
Výpady s veľkou činkou dozadu
zásobník cvikov
Drepy s jednoručkou v širokom stoji - sumo drepy
zásobník cvikov
Výstupy na lavičku s dvíhaním nohy
zásobník cvikov
Výpady s jednoručkami dopredu
zásobník cvikov
Odťahovanie - abdukcia nohy v stoji so spodnou kladkou
zásobník cvikov
Priťahovanie - addukcia nohy v stoji so spodnou kladkou
zásobník cvikov
Drepy na bosu
zásobník cvikov
Prednožovanie na stroji jednou nohou
zásobník cvikov
Unožovanie v sede na abduktory
zásobník cvikov
Leg-press klasický spôsob
zásobník cvikov
Zanožovanie v stoji
zásobník cvikov
Zanožovanie v ľahu na stroji
zásobník cvikov
Mŕtvy ťah s vystretými nohami - jednoručky
zásobník cvikov
Príťahy fitlopty pod seba na hamstringy
zásobník cvikov
Zanožovanie v ľahu na bruchu na rímskej lavičke
zásobník cvikov
Zanožovanie v ľahu na stroji jednou nohou
zásobník cvikov
Mŕtvy ťah s mierne pokrčenými nohami na hamstringy

výsledky klientovpremena Anka Chovanová
ako sa dostať do formy za 2 MESIACE pred dňom "D"
Anka Chovanová
premena Kristínka Máliková
rozlúčka s prebytočnými kilami po pôrode
Kristínka Máliková
premena Martin Kubiš
sadlo preč a zároveň nabrať svaly za mesiac ?
Martin Kubiš

VIAC

článkyVideogalérie z M. Slovenska v kulturistike - Košice, 15.4.2012
Videogalérie z M. Slovenska v kulturistike - Košice, 15.4.2012
16.4.2012
BMI - 3D kalkulačka
Body mass index - BMI - 3D kalkulačka
8.5.2012
Premeny postavy online formou - Radovan Macko
Premeny postavy online formou - Radovan Macko
21.5.2012
pokračovanie PRÍBEHU JARKY
Zaručené recepty na chudnutie do plaviek pokračovanie PRÍBEHU JARKY
24.5.2012

VIAC


ANATÓMIA

FÓRUM

partnerské weby


MB TECH s.r.o.


All rights reserved       © LEAD 1 - since 2009