Vytáčanie trupu v stoji s kotúčomtechnika posilnovacich cvikov laco.lead1.eu Vytáčanie trupu v stoji s kotúčom

- nádych: pri vracaní sa do polohy - ruky pred sebou, výdych: pri vytočení pásu do strany
- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej polohe pri každom opakovaní vedome stlačíte a na sekundu podržíte precvicovaný sval, a naopak v opačnej krajnej polohe sval natiahnete
- tempo vykonávania jednotlivých opakovaní (pri predpoklade klasického vykonávania cvikov, teda s výnimkou špeciálnych weiderových intenzifikačných princípov !): 2:1 (pomalšia je negatívna fáza cviku, tá pri ktorej zátaž brzdíte proti gravitácii a naopak výbušnejšie vykonávajte pozitívnu fázu cviku, tú kde dvíhate alebo tlačíte váhu)

Jak psát web

www . wallpaperbetter . com   sportviking . com . ua   www . thewomansworkoutcompany . com