laco.lead1.euTricepsové zadné kliky medzi lavičkamitechnika posilnovacich cvikov laco.lead1.eu Tricepsové zadné kliky medzi lavičkami

- nádych: pri spúšťaní tela smerom nadol, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď sa dvíhate smerom hore
- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej polohe pri každom opakovaní vedome stlačíte a na sekundu podržíte precvičovaný sval, a naopak v opačnej krajnej polohe sval natiahnete
- tempo vykonávania jednotlivých opakovaní (pri predpoklade klasického vykonávania cvikov, teda s výnimkou špeciálnych weiderových intenzifikačných princípov !): 2:1 (pomalšia je negatívna fáza cviku, tá pri ktorej záťaž brzdíte proti gravitácii a naopak výbušnejšie vykonávajte pozitívnu fázu cviku, tú kde dvíhate alebo tlačíte váhu)
Zadné tricepsové kliky sú silovým cvikom, ktorý výborne buduje silu a hmotu tricepsových svalov. Pri klikování sa zapájajú do cvičenia aj pliecia a prsia. Nikdy nemôžete izolovať jednotlivé hlavy tricepsov, môžete však ovplyvniť či budete zaťažovať vnútornú alebo vonkajšiu stranu svalu. Pri použití techniky - lakte blízko pri tele zaťažíte prevažne vonkajšiu časť tricepsových svalov, pri použití techniky - lakte od tela, precvičíte prevažne vnútornú časť tricepsových svalov. S klikmi medzi lavičkami môžete vypracovať silné a mohutné tricepsové svaly. Zadné tricepsové kliky sú vhodné zaraďovať do silového tréningu paží. Pred samotným cvičením nutné dostatočne prehriať paže a úpony pred ťažkými sériami.

Moji klienti

trener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
trener chudnutie
mínus 60 kilo -
Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok -
Barborka Tirčová

...VIAC

Partneri

MB TECH s.r.o.

                    

Strechy BB


Jak psát web

www . wallpaperbetter . com   sportviking . com . ua   www . thewomansworkoutcompany . com