laco.lead1.eu



Tricepsová kladka s lanovým držiakom v stoji



technika posilnovacich cvikov laco.lead1.eu Tricepsová kladka s lanovým držiakom v stoji

- nádych: pri pohybe ruky smerom hore, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď záťaž tlačíte dole
- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej polohe pri každom opakovaní vedome stlačíte a na sekundu podržíte precvičovaný sval, a naopak v opačnej krajnej polohe sval natiahnete
- tempo vykonávania jednotlivých opakovaní (pri predpoklade klasického vykonávania cvikov, teda s výnimkou špeciálnych weiderových intenzifikačných princípov !): 2:1 (pomalšia je negatívna fáza cviku, tá pri ktorej záťaž brzdíte proti gravitácii a naopak výbušnejšie vykonávajte pozitívnu fázu cviku, tú kde dvíhate alebo tlačíte váhu)
Sťahovanie hornej kladky buduje celkový objem tricepsov. Aj keď sa sťahovanie kladky skôr radí medzi cviky tvarovacie, dajú sa pri ťažkých sériách budovať aj dobre tricepsy na objeme. Postavenie lakťov opäť určuje akú časť tricepsov budete zaťažovať. Tak ako u ostatných cvikov sú polohy lakťov rovnaké pre precvičenie určitej časti tricepsov. Najdôležitejšia časť pohybu pri vykonávaní cviku je spodná poloha, kedy tricepsy domačkáváte a s mierným zadržaním v spodnej polohe cviku sa vraciate naspäť.

Moji klienti

trener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
trener chudnutie
mínus 60 kilo -
Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok -
Barborka Tirčová

...VIAC

Partneri

MB TECH s.r.o.

                    

Strechy BB


Jak psát web

www . wallpaperbetter . com   sportviking . com . ua   www . thewomansworkoutcompany . com