Príťahy veľkej činky v predklone nadhmatomtechnika posilnovacich cvikov laco.lead1.eu Tréningové nohavice, tréningové topánky, na foto - OTOMIX - NÁJDETE TU Príťahy veľkej činky v predklone nadhmatom

- nádych: pri pohybe rúk smerom od tela, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď ruky priťahujete smerom k telu
POZN.: pri cvikoch na chrbát je správne aj opačné dýchanie - výdych "od tela", nádych "k telu"
- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej polohe pri každom opakovaní vedome stlačíte a na sekundu podržíte precvicovaný sval, a naopak v opačnej krajnej polohe sval natiahnete
- tempo vykonávania jednotlivých opakovaní (pri predpoklade klasického vykonávania cvikov, teda s výnimkou špeciálnych weiderových intenzifikačných princípov !): 2:1 (pomalšia je negatívna fáza cviku, tá pri ktorej zátaž brzdíte proti gravitácii a naopak výbušnejšie vykonávajte pozitívnu fázu cviku, tú kde dvíhate alebo tlačíte váhu)

Jak psát web

www . wallpaperbetter . com   sportviking . com . ua   www . thewomansworkoutcompany . com