Tréning    Anatómia ľudského tela    Cviky    BMI    FAQ    Strava    Nutričné hodnoty potravín   

Strava - základy, výživové hodnoty


Aminokyseliny    Bielkoviny    Sacharidy    Tuky    Vitamíny    Minerály    Doplnky výživy    Diéty    Recepty

Aminokyseliny


( základné stavebné kamene bielkovín )

Aminokyseliny


Základné stavebné prvky bielkovín, ktoré nám taktiež určujú kvalitu bielkoviny sa nazývajú aminokyseliny. Jednotlivé aminokyseliny sú viazané uzavretou (v prípade BCAA - rozvetvenou) peptidovou väzbou do reťazcov.
Aminokyseliny alebo aminokarboxylové kyseliny sú organické zlúčeniny obsahujúce v molekule aminoskupinu (primárnu, sekundárnu či terciárnu) a karboxylovú (niekedy aj druhú aminoskupinu, druhú karboxyskupinu a ďalšie substinenty).

Najzákladnejšie funkcie aminokyselín:

  • Ochrana svalovej hmoty: aminokyseliny, pomáhajú zachovať svalovú hmotu a chránia ju tak pred katabolizmom napríklad v obdobiach redukčných diét a zhadzovania tuku.
  • Ochrana svalových vlákien: podobne ako pri ochrane svalovej hmoty, aminokyseliny významne vplývajú na zachovanie svalových vlákien, chránia ich pred poškodením, zúčastňujú sa na tvorbe nových svalových buniek, tzv. hyperplazia. pozn.: rast svalovej hmoty sa deje buď zväčšením jednej svalovej bunky - to nazývame hypertrofia, alebo znožením svalových buniek - hyperplazia. Aminokyseliny hrajú prím pri obidvoch týchto dejoch.
  • Kinetická: za účasti aj aminokyselín sa vykonávajú kontrakcie - skracovanie svalových vlákien, čím vzniká pohyb.
  • Hormonálna: niektoré aminokyseliny vplývajú na rôzne žľazy s vnútorným vylučovaním, čím dochádza k regulácii rôznych hormónov, napr.: testosterón, inzulín, rastový hormón, thyroidný hormón, adrenalín a podobne.
  • Transportná: aminokyseliny sa zúčastňujú na transportných dejoch v krvi pri prenose hemoglobínu. Hemoglobín sa skladá zo štyroch podjednotiek (dve alfa a dve beta). Každá podjednotka obsahuje hem a bielkovinu globín. Táto bielkovina má rôzne varianty a tvorí asi 96% molekuly Hb. Hemoglobín (Hb) je červené krvné farbivo a je najdôležitejšou zložkou erytrocytov (červených krviniek), pričom tvorí asi 35% z nich.
  • Imunitná: aminokyseliny majú zastúpenie v imunitnom, obrannom systéme organizmu.
  • Štiepna: aminokyseliny sú dôležitou štrukturálnou a funkčnou súčasťou mnohých enzýmov.
amino_acid
usporiadanie chemických prvkov v aminokyselinách L-Glycine a L-Alanine

Aminokyseliny možno rozdeliť - podľa počtu spojených molekúl na dipeptidy, tripeptidy. Krátke reťazce aminokyselín majú horšiu kvalitu ako tie, ktoré majú reťazec o 100 aminokyselinách a viac ako 100 aminokyselín v jednej peptidickej väzbe.

Z metabolického hľadiska aminokyseliny delíme na:


Glukogénne aminokyseliny: (pri ich štiepení vznikajú medziprodukty metabolizmu cukrov ), príklad: alanin, arginin, kyselina asparagová (asparagin), cystín, kyselina glutamová (glutamin), glycín, histidín, hydroxyprolín, methionín, prolín, serín, threonín, valín
Ketogénne aminokyseliny : (odbúravajú sa látky ktoré tvoria tuky), príklad: leucín
Glukogénne a zároveň ketogénne aminokyseliny:(štiepia sa zvyčajne na dva fragmenty, z ktorých jeden sa zapája do metabolizmu cukrov s druhý tukov), príklad: isoleucín, lyzín, fenylalanín, tyrosín, tryptofán

Esenciálne aminokyseliny


Esenciálne aminokyseliny si telo nevie vyrobiť a musí ich preto získavať z potravy. Patria sem: valín, leucín, izoleucín, fenylalanín, tryptofan, lyzín, metionín a treonín, všetky ostatné sú pre človeka neesenciálne.

Neesenciálne aminokyseliny


Neesenciálne aminokyseliny si telo naopak dokáže obstarať podľa potreby. Patria sem: alanín, asparagín, cystín, glutamín, glycín, histidín, karnitín, prolín, serín, tyrosín.

Jednotlivé aminokyselinyGlycín - Glycine


Glycine (skratka Gly alebo G) je organická zlúčenina so vzorcom NH 2 CH 2 COOH. Jedná sa o najmenšiu z 20 aminokyselín a zvyčajne sa vyskytuje v bielkoviny, ktoré kódujú kodóny* GGU, GGC, GGA a GGG. Glycín je unikátny spomedzimedzi proteinogenických aminokyselín. Väčšina proteínov obsahuje iba malé množstvo glycínu. Najväčšou výnimkou je kolagén, ktorý obsahuje asi 35% glycínu.

Alanín - Alanine


Alanín (skrátene Ala alebo A) je α-aminokyselina s chemickým vzorcom CH 3 CH (NH 2) COOH. L-izomér je jedným z 20 proteinogenických aminokyselín, to znamená že je stavebným kameňom bielkovín. Jeho kodóny* sú VPU, GCC, GCA, GCG a. Je klasifikovaný ako nonpolarna aminokyselina. L-alanín je na druhom mieste za leucínom a obsahuje 7,8% z primárnych štruktúr vo vzorke 1150 proteínov. D-alanín sa vyskytuje v bakteriálnej bunkovej stene a v niektorých peptidoch antibiotík.

Serín - Serine


Je jedným z 20 prirodzene sa vyskytujúcich proteinogenických aminokyselín. Jeho kodóny* sú UCU, UCC, UCA, UCG, AGU a AGC. Nie je potrebné ho dodávať stravou, pretože je syntetizovaný v tele z iných metabolitov, vrátane glycínu. Jeho názov je odvodený od latinského hodváb, sericum. Vzhľadom na hydroxylové skupiny, serín je klasifikovaný ako polárna aminokyselina.

Treonín - Threonine


Treonín (skrátene T) je α-aminokyselina s chemickým vzorcom HO 2 CCH (NH 2) CH (OH) CH 3. Jeho kodóny* sú acu, ACA, ACC a ACG. Táto základná aminokyselina, je klasifikovaná ako polárna. Spolu so serínom a tyrozínom aj treonín, je jedným z troch proteinogenických aminokyselín. V fosforylát- forme, môže byť označovaný ako fosfotreonín.

Cysteín - Cysteine


Cysteín (skratka CYS alebo C) je α-aminokyselina s chemickým vzorcom HO 2 CCH (NH 2) CH 2 SH. Nejedná sa o základnú aminokyselinu, čo znamená, že ľudský organizums si ju môže syntetizovať. Jeho kodóny* sú UGU a UGC. S tiol bočný reťazec, cysteínu je klasifikovaný ako hydrofóbna aminokyselina. Vzhľadom k vysokej reaktivite tejto "tiol", cysteín je dôležitou štrukturálnou a funkčnou súčasťou mnohých bielkovín a enzýmov.

Valín - Valine


Valín (skrátene Val alebo V) je α-aminokyselina s chemickým vzorcom HO 2 CCH (NH 2) CH (CH 3) 2. L-Valín je jedným z 20 proteinogenických aminokyselín. Jeho kodóny* sú Ĝuu, GUC, GUA, a GUG. Tieto základné aminokyseliny, sú klasifikované ako nepolárne. Spolu s leucínom a izoleucínom patrí valín do skupiny aminokyselín s rozvetveným reťazcom. Valín je základná aminokyselina, a preto musia byť prijatá v potrave ako súčasť bielkovín. Medziprodukt valínu α-ketovalerate prechádza redukčnou amináciou s glutamátom.

Leucín - Leucine


Leucín (skrátene Leu alebo L) je α-aminokyselina s chemickým vzorcom HO 2 CCH (NH 2) CH 2 CH (CH 3) 2. Jedná sa o základnú aminokyselinu, čo znamená, že človek ju nemôže syntetizovať. Jeho kodóny* sú UUA, UUG, CUU, CUC, ČZU, a CUG. Leucín je klasifikovaný ako hydrofóbna aminokyselina. Leucín je významnou zložkou podriadenej jednotky vo ferritíne, astacíne a ďalších 'pufra' proteínov. Ako základné aminokyseliny.

Izoleucín - Isoleucine


Izoleucín (Ile alebo skrátene I) je α-aminokyselina s chemickým vzorcom HO 2 CCH (NH 2) CH (CH 3) CH 2 CH 3. Jedná sa o základnú aminokyselinu, čo znamená, že človek ju nemôže syntetizovať, takže musí byť prijatá vo forme potravy. Jeho kodóny* sú auu, AUC a AuA. Izoleucín, je klasifikovaný ako hydrofóbna aminokyselina. Spolu s treonínom, izoleucínom, je jedným z dvoch spoločných aminokyselín, ktoré majú chirálne strany reťazca.

Metionín - Methionine


Metionín (Met alebo M) je α-aminokyselina s chemickým vzorcom HO 2 CCH (NH 2) CH 2 CH 2 SCH 3. Táto základná aminokyselina, je klasifikovaná ako nepolárna. Spolu s cysteínom je metionín jedným z dvoch sírnych proteinogenických aminokyselín. Metionín je medziprodukt pri biosyntéze na cysteín, karnitín, taurín, lecitín, fosfatidylcholín a ďalšie fosfolipidy. Nesprávne syntéze metionínu môže viesť k vzniku aterosklerózy.

Prolín - Proline


Prolín (skrátene Pre alebo P) je α-aminokyselina, jedna z dvadsiatich DNA-kódovaných aminokyselín. Jeho kodóny* sú CCU, CCC, CCA a CCG. Nejedná sa o základnú aminokyselinu, čo znamená, že ľudský organizus si ju dokáže syntetizovať. Prolín je biosynteticky odvodený z aminokyselín L - glutamát.

Fenylalanín - Phenylalanine


Fenylalanín (skratka PHE alebo F) α-aminokyselina so vzorcom HO 2 CCH (NH 2) CH 2 C 6 H 5, ktorá sa prirodzene vyskytuje v materskom mlieku cicavcov a je vyrábaná pre potraviny a nápoje výrobkov. Taktiež sa predáva ako doplnok výživy pre jej údajné analgetické a antidepresívne účinky. Fenylalanín štrukturálne úzko súvisí s dopamínom, Epinefrínom (adrenalínom) a tyrozínom. Táto základná aminokyselina, je klasifikovaná ako nepolárna. V kodónoch* pre L-fenylalanín sú uuu a UUC. L-Fenylalanín (LPA) je jedna z dvadsiatich spoločných aminokyselín zúčastnených na biochemickej forme bielkovín, kódovaných v DNA.

Tyrozín - Tyrozine


Tyrozín (skrátene Tyr alebo Y), alebo 4-hydroxyphenylalanine, je jedným z 20 aminokyselín, ktoré používajú bunky na syntézu bielkoviny. Tyrozín nieje základné aminokyselina a nachádza sa v kazeíne - bielkovina nachádzajúca sa napr. v syroch, tvarohoch. Slovo "tyrozín" pochádza z gréckeho Tyros, čo znamená, syr, pretože bol prvýkrát objavený v roku 1846 podľa nemeckého chemika Justus von Liebig v proteíne kazeín zo syra.

Tryptofán - Tryptophan


Tryptofán (skrátene TRP alebo Z) je jedným z 20 štandardných aminokyselín, rovnako ako základné aminokyseliny v ľudskej strave. Je zakódovaný v štandardnom genetickom kóde - kodóne UGG. Iba L-stereoizoméry z tryptofánu sa nachádzajú v štrukturálnych a enzymatických bielkovinách, ale D-stereoizoméry možno občas nájsť v prirodzene produkujúcich peptidoch.

Kyselina asparágová - Asparatic acid


Kyselina asparágová (skratka Asp alebo D; asx alebo B predstavuje buď asparágovú kyselinu alebo asparagín) je α-aminokyselina s chemickým vzorcom HO 2 CCH (NH 2) CH 2 CO 2 H. L-izomér na aspartát je jednou z 20 proteinogenických aminokyselín, to znamená, že je stavebným kameňom bielkovín. Jeho kodóny* sú Gau a GAC. Asparágová kyselina sú spolu s glutámovou kyselinou klasifikované ako kyslé aminokyseliny.

Kyselina glutámová - Glutamic acid


Kyselina glutámová (skrátene Glu alebo E) je jednou z 20 proteinogenických aminokyselín a jej kodóny* sú GAA a GAG. Nejedná sa o základnú aminokyselinu. Karboxyláty aniónov a soľou z glutámovej kyseliny sú známe ako glutmáty.

Asparagín - Asparagine


Asparagín (skrátene ASN alebo N; asx alebo B predstavuje buď asparagín alebo asparágová kyselina) je jednou z 20 najčastejších prírodných aminokyselín na zemi. Jeho kodóny* sú AAU a AAC. Reakcie medzi asparagínom a redukujúcimi cukrami alebo reaktívnymi karbonylmi tvoria akrylamid (akrylový amid) v potravinách pri zahriatí na dostatočnú teplotu. Tieto výrobky sa vyskytujú v pečenom tovaru, ako sú napríklad hranolky, zemiakové chipsy a pražená káva.

Glutamín - Glutamine


Glutamín (Gln alebo skrátene Q) je jedným zo 20 aminokyselín kódovaných štandardným genetickým kódom. Jeho bočný reťazec je amid vznikajúci nahradením boku-reťazca hydroxylovej skupiny z kyseliny glutámovej s amínovej funkčnej skupiny. Môže byť považovaný za amid z kyseliny glutámovej. Jeho codons sú CAA a PAS. Nedávne štúdie preukázali svoju účinnosť pri anabolickom raste svalov. Glutamín je najčastejšie, prirodzene sa vyskytujúca, neeseciálna aminokyselina v ľudskom tele.

Histidín - Histidine


Histidín (skrátene H) je jednou z 20 štandardných aminokyselín v bielkovinách. Histidín sa považuje za základnú aminokyselinu, ale len u detí. Jeho kodóny* sú Cau a CAC. Histidín bol prvýkrát izolovaný nemeckým lekárom Albrechtom Kosselom v roku 1896.

Lyzín - Lysine


Lyzín (skratka Lys alebo K) je α-aminokyselia s chemickým vzorcom HO 2 CCH (NH 2) (CH 2) 4 NH 2. Táto aminokyselina je základná, čo znamená, že človek ju nemôže syntetizovať. Jeho kodóny* sú AAA a AAG. Lyzín je základná aminokyselina, podobne ako sú arginín a histidín. Kolagén obsahuje hydroxylyzín ktorý je odvodený od lyzínu - lyzyl hydroxylázy. Ako základná aminokyselina, lyzín nie je syntetizovaný v organizme, preto musí byť prijatý stravou s obsahom bielkovín.

Arginín - Arginine


Arginín (skratka Arg alebo R) je α-aminokyselina. V L-forme je jednou z 20 najčastejších prírodných aminokyselín. Jeho kodóny* sú ČGÚ, CGC, CGA, CGG, AGA, a AGG. U cicavcov, arginín je klasifikovaný ako poloesenciálna alebo podmienečne nevyhnutná aminokyselina, a to v závislosti od vývojovej fázy a zdravotného stavu jedinca. Arginín je dôležitá pre výživu dojčiat. Arginín bol prvýkrát izolovaný v roku 1886 vo Švajčiarsku chemikom Ernstom Schultzom. Arginín je poloesenciálna aminokyselina, čo znamená, väčšinu je možné syntetizovať v ľudskom tele, a nemusí byť prijatá priamo prostredníctvom potravy. Avšak biosynteticky sa arginín dostatočné netvorí takže je dôležité prijať ho prostredníctvom potravy.

kodón*: Genetický kód je súbor pravidiel, podľa ktorých sú zakódované informácie v genetickom materiále (DNA alebo RNA sekvencie). Genetický kód je preložený do bielkovín (sekvencie aminokyselín) do živých buniek. Kód definuje mapovanie medzi tri-nukleotidovými sekvenciami, ktoré sa nazývajú kodóny.
Viac v angličtine - TU.

Referencie - klienti

LAJKUJ - LACO.LEAD1.EU NA FACEBOOKU LACO KINDERNAY NA INSTAGRAME YOUTUBE.COM - LACO.LEAD1.EU
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
trener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
tréner chudnutie
online premena postavy - Janka Piatková
účastníčka súťaže - Do formy
trener formovanie postavy
mínus 21 kg Tomáš Kohút
účastník súťaže - Do formy
trener nabratie svalov
Online výsledky - Marcel Moroz, Poprad
online trener schudnutie
Online premena - Janka Krajčová
(Finalistka súťaže - Do formy s fit-časopisom 2013)
chudnutie trener
Katka Peťková a súťaž Do Formy
zhodenie tuku tréner
Metamorfózy Zuzky Mozoľovej
(Finalistka súťaže - Do formy s fit-časopisom 2013)
ubytok tuku trener
Tinka a Janko - mínus 27 kilo :-)
trener nabratie svalov a sily
Peťa Kubandová - kulturistika ženy 2013 Nitra
tréner Banská Bystrica
Ružka Lovičová, ako chudnúť v pohode a bez stresu
osobny trener
Borec s neskutočnou vôľou 2. - Jožo Padych
pribratie svalovej hmoty online trener
Nabratie 14 kg svalov - Rado Slamka
trener nabratie svalov a sily
Peťa Kubandová - kulturistika ženy 2013 Nitra
ubytok tuku trener
Tinka a Janko - mínus 27 kilo :-)

Viac referencií klientov

Príspevky, články na laco.lead1.eu

osobný tréner Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
21.4.2015
osobný tréner 5 rokov ... a nič :)
3.4.2015
online trener Vianoce → Silvester → ??? → ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
1.1.2015
online trener ako NEDOSIAHNÚŤ úspech v zmene postavy
16.12.2014
online trener Peťa K fotenie - október 2014
3.11.2014
online trener o Tomášovej motivácií na ceste za svojimi cieľmi
16.9.2014
online trener Grécke jogurty - porovnanie
7.9.2014
online trener Ovsené vločky - porovnanie
28.8.2014
online trener Mozzarella light - porovnanie
28.8.2014
laco.lead1.eu
   Soľ nad zlato?
   6.9.2015
laco.lead1.eu
   Finty obchodníkov - nalete...
   30.8.2015
laco.lead1.eu
   Finty obchodníkov - nalete...
   25.8.2015
laco.lead1.eu
   Ovocná diéta a žiadna čoko...
   10.8.2015
laco.lead1.eu
   Čokoláda - sladká závislos...
   2.8.2015
laco.lead1.eu
   Sacharidy: aké sú tie sprá...
   24.7.2015
Ďaľšie príspevky tu
Prehľad podľa kategórií tu
VÝŽIVA CVIKY A TRÉNING ANATÓMIA ČLÁNKY

 PONUKA SLUŽIEB

 ON-LINE TRÉNER - ponuka jednotlivých programov

 OSOBNÝ TRÉNER BANSKÁ BYSTRICA

 CENNÍK OSOBNÝCH TRÉNIGOV

 FÓRUM - fitnes, výživa, cvičenie

 obchodné podmienky pre online trénera

 VÝŽIVA

 RECEPTY
 NUTRIČNÉ HODNOTY POTRAVÍN

 BMI

 FAQ - otázky
 ANATÓMIA
 TRÉNING
 CVIKYkulturistický profil - web: Laco Kindernay - IFBB
LACO KINDERNAY - IFBB - official web
Oficiálna stránka Pavla Jablonického
TAGY:
tréningový plán pre ženy a mužov, ako sa zbaviť tuku, strava na nabratie svalovej hmoty, tréningový plán na chudnutie, vypracovanie treningoveho programu, vypracovanie jedálnička, ako pribrať, vypracovanie stravy, výživový program, ako nabrať svalovú hmotu, trener chudnutie, osobný tréner, ako nabrať svalové objemy, tréner pribratie, ako schudnúť, jedálniček na vyrysovanie, online trener, vypracovanie výživy na schudnutie, osobný tréner Banská Bystrica,
Bannery a ikonky stránky www.laco.lead1.eu - TU!
Zdieľať na Facebooku

LAJKUJ - LACO.LEAD1.EU NA FACEBOOKU LACO KINDERNAY NA INSTAGRAME YOUTUBE.COM - LACO.LEAD1.EU
All rights reserved       © LACO KINDERNAY, LEAD 1 - since 2009
      TOPlist